• Op 22 februari overleed ons erelid Frans de Boer uit Dronten op 85-jarige leeftijd. Franciscus Wilhelmus Johannes de Boer is geboren in Stad Vollenhove op 22 juli 1929. Hij groeide op in een vissersgezin en verloor al op jonge leeftijd zijn vader. In 1957 trouwde hij met Marie Dierkes. Het jonge paar vertrok naar de Noordoostpolder en kwam in 1963 in Dronten terecht.
  • Frans heeft vanaf de oprichting van onze vereniging veel voor ons betekent. Hij was bestuurslid van 5 oktober 1985 t/m 7 november 1987 en aansluitend secretaris t/m 31 augustus 1990. Voor zijn verdiensten werd hij op 3 september 1993 tot erelid benoemd.
    Na een eucharistieviering in de Ludgeruskerk te Dronten vond op 27 februari in Lelystad de crematie plaats. Bij de crematie sprak onze voorzitter, Theo Grootjen, namens de Schokkervereniging de volgende woorden: 

Marie, kinderen, kleinkinderen, familie en overige aanwezigen.
Het is mij een eer om hier bij het afscheid van Frans de Boer namens de Schokkervereniging het woord te mogen voeren. Want het mag duidelijk zijn, Frans was een Schokkernazaat in hart en nieren en lid van de Schokkervereniging vanaf het eerste moment.
Zo las ik in de krant het “Urkerland” van 20 september 1985 het volgende:
Er zijn plannen om te komen tot de oprichting van een vereniging van afstammelingen van de bewoners van het eiland Schokland. De oprichtingsvergadering is op zaterdag 5 oktober om half elf in het museum Schokland. Het voorlopig bestuur bestaat uit de heren De Boer uit Dronten, Diender uit Kampen, van Kooten uit Amsterdam, Van der Waag uit Kudelstaart en Bien uit Kampen.
Anders gezegd: Frans was al actief voor de Schokkervereniging voordat de vereniging was opgericht. En niemand vond dat vreemd omdat ze wisten dat Frans al jaren eerder onderzoek deed in het Frans Walkate Archief te Kampen naar alles wat met Schokland en de Schokkers te maken had.
Geen wonder dat Frans na de oprichting van de vereniging lid werd van het eerste bestuur. Eerst als bestuurlid en daarna als secretaris. En nu nemen we afscheid van hem als laatste lid van dat eerste bestuur.
Frans was een actief bestuurslid die bij meerdere activiteiten betrokken was, waaronder het in 1987 organiseren van een expositie over Schokland in dat eerder genoemde Frans Walkate Archief.
Geen wonder dat het toenmalig bestuur in 1993 heeft besloten Frans te benoemen tot erelid van onze vereniging.
Mijn persoonlijke eerste ervaring met Frans was in 2006.  En ik moest er direct aan denken toen ik te horen kreeg dat Frans was overleden. Ik was net benoemd tot voorzitter toen Frans mij aansprak met de woorden: Grootjen wil jij eens proberen te regelen dat de Schokkernazaten de as van hun gecremeerde familieleden kunnen verstrooien op Schokland. Dat gebeurt nu al illegaal, maar er zijn meerdere leden van de vereniging die dat graag op een nette en legale wijze zouden willen doen. En door Frans op pad gestuurd is mij dat gelukt. Schokkernazaten kunnen nu een vergunning krijgen om as te verstrooien binnen het hek van de katholieke begraafplaats op de noordpunt van het voormalig eiland. En soms als ik daar ben en zie dat er een bos bloemen is bevestigd bij een van de Schokkernamen die in dat hek staan, dan denk ik bij mij zelf, dat was een goed idee Frans, daar heb je velen een groot plezier mee gedaan.
Ik zou willen eindigen met een lied geschreven door Henk Loos voor de Herbegrafenis (2003) van de Schokker beenderen in de kerkruïne op de zuidpunt:

Het is tijd te gaan nu.  Haal maar op je anker, haal maar op je anker, ’t is nu varens tij.
Zet wat zeilen bij nu. Haal maar op je breefok, haal maar op je breefok, ’t is nu varenstij,
Zet haar op de koers nu. Haal maar op je kluiver, haal maar op je kluiver, ’t is nu varenstij.
Golven slaan over nu. Haal maar op je stormzeil, haal maar op je stormzeil ,op het avondtij.
Als mijn dagen op zijn: haal mij naar Uw hemel, haal mij naar Uw hemel, Heer wees mij nabij.
Het is tijd te gaan nu. Haal maar op je anker, haal maar op je anker, ’t is nu varenstij.
 
Een goede vaart  Frans.