Eenmaal per jaar, op de tweede zaterdag in september - ook open Monumentendag, komen de leden van de Schokkervereniging samen op de Schokkerdag.
Van heinde en ver komen de leden om deze unieke dag mee te beleven.
Een dergelijke dag wordt doorgaans georganiseerd in een plaats die binding heeft met de vroegere Zuiderzee.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan nodigen wij u uit om aan te schuiven bij de grote Schokker familie, door lid te worden van onze vereniging. 

Schokkerdag 2017: Vollenhove

 

De volgende Schokkerdag is in Vollenhove, waar ruim tweehonderd Schokkers vanwege de ontruiming van het eiland in 1859 terecht zijn gekomen. Er wonen nog steeds vele nazaten. Het volledige programma van de dag staat nog niet vast, maar zal in ieder geval een bezoek omvatten aan een speciale tentoonstelling over Schokland in het Cultuurhistorisch Centrum (CHC) Land van Vollenhove. Verder begeleide bezoeken aan die hoeken van de stad die met de Schokkers te maken hebben, zoals 'het fort' - de eerste woonstek voor acht families -, de palingrokerij - nog steeds in handen van een Schokker nazaat - , de havens, de katholieke begraafplaats met graven van veertien geboren Schokkers, de voormalige vissersbuurt.
We doen ons best om de Schokker liederen van weleer te laten klinken in de RK kerk.  Kortom, een dag die u niet mag missen!

Het verslag van de vorige Schokkerdag vind u hier: 2016 - Lemmer-Sneek vv