• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9

Dit boek, geschreven door de heer J. Spitse uit Abcoude, geeft inzicht in de besluitvorming over de katoenweverij op Schokland. Wat beoogden de initiatiefnemers met de exploitatie van de weverij? Wat waren hun beweegredenen? Hoe lagen de verhoudingen?

Met fabrieken worden weeflokalen bedoeld, armoedefabrieken, opgericht voor een bevolking die met het vissen het dagelijkse brood niet meer kon verdienen. Met de invoering van de calicotweverij probeerde men tussen 1838 en 1857 het inkomen van de bewoners aan te vullen. Het resultaat was zeer beperkt, de armoede werd niet teruggedrongen. Mede door de teruggang in de visvangst bleven de eilanders "publieke bedelaars". Wel leverde de weverij enig inkomen op, dat een aantal mensen mogelijk behoed heeft voor de hongerdood.

De uitgifte van het boek werd mede mogelijk gemaakt door de heer Ekker uit Zwolle, een nazaat van één van de eerste initiatiefnemers, de heer Evert Ekker uit Vollenhove.
Het boek is te bestellen bij de Schokkervereniging. De verkoopprijs was € 12,95 maar is nu sterk gereduceerd. Inclusief € 3,85 portokosten betaalt u nu € 9,75!
Na overmaking van dit bedrag op I
BAN  NL24 INGB 00 0220 0615  t.n.v. Schokkervereniging te Diepenveen, onder vermelding van Fabrieken op Schokland, wordt u het boek toegezonden. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden!


J. Spitse - Fabrieken op Schokland. Katoenweverij van 1838 tot 1857.
Een uitgave van de Schokkervereniging, 2007 - ISBN 978-90-812155-1-0