• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9

Tweehonderd jaar geleden, in 1813, kwam er voor Nederland een einde aan de Franse overheersing. Napoleons soldaten werden verdreven, prins Willem Frederik, die spoedig koning zou worden, arriveerde vanuit Engeland en een commissie begon te werken aan de grondwet voor een constitutionele monarchie.

De terugkeer van het Huis van Oranje betekende geen herstel van de situatie van vóór 1795. Integendeel, de voorafgaande politieke ontwikkelingen hadden aangezet tot veranderingen die niet meer ongedaan waren te maken zoals het einde van de regentenregering, democratie, de ontkoppeling van ambten en persoonlijke belangen, een nationale eenheidsstaat en gelijke behandeling van burgers.
De Nederlandse Revolutie (1783-1799) vormde een belangrijke stap naar het huidige Nederland als democratische staat. Veranderingen werden niet alleen op nationaal en provinciaal niveau tot stand gebracht, ook lokale ontwikkelingen droegen aan deze Nederlandse Revolutie bij. Dit boek laat zien hoe dit, op het gebied van het openbaar bestuur, het geval was op enkele afgelegen eilandjes in de voormalige Zuiderzee.

Auteur: J. Spitse

 

Het boek is te bestellen via Walburg Pers