Als het goed is, heeft u inmiddels het nieuwste nummer van het Schokker Erf in uw brievenbus ontvangen.

Dit februarinummer staat weer bol van de historie over Schokland en de Schokkers, verhalen over Schokker nazaten en met verenigingsnieuws.
Om het digitaal te kunnen lezen moet u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord hebben, zie ook Aanvraag inlogaccount voor leden

Van de hand van Wim Veer is het openingsartikel De pest, wee mij voor de knobbel in mijn oksel! .
Bruno Klappe komt nog even terug op het artikel Na 202 jaar weer Schokker huwelijk in het vorige nummer, met de vraag Was het nu De Jong of De Jonge?
Ditmaal twee bijdragen van Frank Rijckaert, namelijk de kwartierstaat van Jan Koek en de stamreeks van Bert van Emmerloot, onze realiacommissaris.
Een nieuwe 'geboren schokker' in de fotogalerij, met gegevens over diens bijzondere verblijfplaats: Veenhuizen. Bruno Klappe portretteerde Willem Koridon (1839-1906) alias Meulenbroek.
Na twee eerdere artikelen over het geheimzinnige Maenhuyzen aan de noordpunt van Schokland nu door Bruno Klappe het artikel Is Emelwerd dan eindelijk gevonden?.
Met opnieuw een aantal Oude advertenties (6) besluit Bruno Klappe het historiedeel.
 
In het eerste nummer van 2017 kijken we als vereniging terug op het jaar 2016 met het Jaarverslag 2016 , de financiële overzichten Jaarcijfers 2016 en het Verslag van de ledenadministrateur over 2016. Die zijn allemaal positief. Het ledenaantal zit in een voorzichtig stijgende lijn, de Schokkerdag 2016 - Lemmer-Sneek vv  was zeer geslaagd en we hebben de kosten goed in de hand. Het Schokker Erf is verrijkt met genealogische gegevens en we zijn al vergeten dat er ooit twee verschillende uitgaven waren.
Het meest schokkende nieuws kwam vlak voor de nieuwjaarsbijeenkomst, voor het eerst gecombineerd met de algemene ledenvergadering, zie hier de Notulen van de algemene ledenvergadering 14-1-2017.
Het museumrestaurant was gesloten – de pachter had de huur opgezegd en de uitbater kon er niet meer in. Wat te doen met onze traditionele bijeenkomst? Dankzij de enorme inzet van de mensen van het Cultuurbedrijf, waar het museum sinds vorig jaar deel van uit maakt, kon alles ‘gewoon’ doorgaan. Ontvangst in een lekker warme kerk, even omgebouwd van schilderijenexpositie naar een plek waar de gasten koffie met cake werd geserveerd. Dan vergaderen in de filmzaal – waar we nog enkele museumbezoekers met zachte drang moesten verwijderen – en vervolgens voor het zingen naar de kerk. We pasten er maar net in, want de opkomst was ondanks de weersvoorspellingen hoger dan voorheen. Het 25-koppige koor zong een half uur bekende en onbekende liederen over Schokkers, Schokland en de Zuiderzee. Daarna stonden in de filmzaal statafels en voldoende stoelen klaar en bleef het gezellig napraten met de drankjes in de hand die Dennis Goossen van het Wapen van Ens met zijn mensen klaar hadden staan.  Tevreden gingen wij naar huis, terwijl Henk Kloosterman en Carmen Stouten van het museum de zaak weer moesten ombouwen. Hulde en dank!

Henk van Heerde, voorzitter