• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Tweezaam? Schokland en Urk in de 19de eeuw: twee eilanden, twaalf kilometer van elkaar gelegen, omspoeld door de Zuiderzee. Kleine, geïsoleerde vissersgemeenschappen, die ogenschijnlijk veel op elkaar leken. Maar vormden zij werkelijk een eenheid? Die vraag was het uitgangspunt bij het historisch-demografisch ondrzoek van Schokland en Urk over de periode 1812-1859, uitgevoerd door A.K. Bootsma, E.S. Bootsma en R. Bootsma-Halma. De resultaten worden in de bundel Tweezaam? gepubliceerd.

De auteurs hebben gebruik gemaakt van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van Schokland en Urk uit de jaren 1812-1859. Daarnaast werden andere bronnen - zoals kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en gemeentelijke bevolkingsgegevens - in het onderzoek betrokken. Doel was daarbij niet het schrijven van een historisch werk in de eigenlijke zin van het woord. Het ging erom door verzamelen, tellen en rangschikken van feiten een kwantitatieve analyse te maken van de bevolking van Schokland en Urk.

De in Tweezaam? gepresenteerde minutieuze studie naar de 19de-eeuwse bevolkingsopbouw van de beide Zuiderzee-eilanden biedt een nieuwe en soms verassende blik op de mens achter de statistische gegevens. Toekomstige historici zullen de resultaten kunnen gebruiken als bouwstenen voor hun reconstructie van een verloren werkelijkheid.

A.K. Bootsma, E.S. Bootsma & R. Bootsma-Halma
Tweezaam? - Een historisch-demografisch onderzoek van Schokland en Urk 1812-1859 - ISBN 90-6697-141-x - Stichting IJsselacademie, Kampen, 2002