• Slideheader0
  • Slideheader1
  • Slideheader10
  • Slideheader11
  • Slideheader12
  • Slideheader13
  • Slideheader14
  • Slideheader15
  • Slideheader16
  • Slideheader17
  • Slideheader18
  • Slideheader19
  • Slideheader2
  • Slideheader20
  • Slideheader21
  • Slideheader22
  • Slideheader23
  • Slideheader24
  • Slideheader25
  • Slideheader26
  • Slideheader27
  • Slideheader28
  • Slideheader29
  • Slideheader3
  • Slideheader30
  • Slideheader31
  • Slideheader4
  • Slideheader5
  • Slideheader6
  • Slideheader7
  • Slideheader8
  • Slideheader9
Schokland revisited Biblion recensie door A.P.G. Spamer.
Dit cultuurhistorisch jaarboek voor Flevoland biedt tal van interessante bijdragen. Het verre verleden komt daarbij aan bod in het bewijs van de stelling, dat Schokland pas vanaf ca. 1450 een eiland was. Een in Lelystad opgegraven beurtschip en het geschut van het schip Batavia spelen in de 17e eeuw. In de 19e eeuw werden ijverig plannen gepubliceerd voor de drooglegging van de Zuiderzee. Het is triest om te lezen hoe de regering daarmee omging. Bij de start van de drooglegging in 1918 deed de schrijver Frederik van Eeden een oproep om de grond te collectiviseren. De provincie zelf etaleert het wel en wee in 1991. Tot slot volgt een lijst met ca. 150 publikaties over het IJsselmeergebied uit 1991. Goed geschreven en geïllustreerd (zwart-wit) en met register. Boeiend voor alle geïnteresseerden. Jammer van de volstrekt onnodige Engelse titel. Aansprekende, goed beletterde omslag met toeristische foto.

Nienke Huizinga (redactie)
Schokland revisited - ISBN 9789060118146 - Walburg Pers, 1992