• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Op zaterdag 13 januari vond op Schokland de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de Schokkervereniging. Sommige leden maakten van de gelegenheid gebruik om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een wandeling over het eiland te maken, en de gastvrijheid van de nieuwe bezetting van het restaurant uit te proberen met een kop snert.
Vorig jaar bleek het restaurant plotseling dicht en moesten we voor de vergadering uitwijken naar de filmzaal van het museum. Kort daarna werd een tijdelijke nieuwe uitbater voor het restaurant gevonden, die inmiddels voor vijf jaar - met optie voor daarna nog eens vijf jaar - de exploitatie mag uitvoeren en daar inmiddels zo goed in is geslaagd dat het restaurant in februari dicht gaat voor een verbouwing. Eind maart, wanneer ook het museum opengaat met een nieuwe inrichting, kunt u ook in een vernieuwd restaurant terecht.

In de algemene ledenvergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Jan Meijer (rechts op de foto links) die de maximale termijn van 3 maal 3 jaar heeft uitgediend, met nog een bonus van 4 maanden door het verplaatsten van de ALV van september naar januari. Twee nieuwe bestuursleden stelden zich voor: Patrick Goosen (links op de foto links) en Frank Rijckaert (bekend van de kwartierstaten in het Schokker Erf - hij stelt zich voor in het volgende nummer). Het komende jaar zal in het teken staan van de veranderingen op Schokland, het opnieuw inventariseren en beschrijven van onze realia en de Schokkerdag. Deze vindt plaats op 8 september in Amsterdam, de stad die in de zeventiende en achttiende eeuw het noordelijk deel van Schokland in eigendom had. Daarover meer in het meinummer van ons blad!

Er waren zo'n honderd mensen afgekomen op de bijeenkomst. Na de algemene ledenvergadering, waarvan het verslag begin februari in het Schokker Erf wordt gepubliceerd (en op het besloten ledendeel van deze website), was in het oude kerkje van Middelbuurt het traditionele concert van het Schokkerkoor uit Kampen onder leiding van Beatrix Boersma. De reeks traditionele en nieuwe liederen werd onderbroken door het voorlezen van een prachtig zelf geschreven gedicht door één van de koorleden.
De CD die bij het 20-jarig bestaan is gemaakt is nog steeds te koop, en een nieuwe CD is bijna af.

Tijdens de goed bezochte receptie, waarbij de mensen nog maar net in het restaurant pasten, signeerde en verkocht Bruno Klappe zijn nieuwe boek Impressies van Schokland. Een dikke pil met tientallen beschrijvingen van het eiland en de bewoners door 'buitenstaanders' vanaf de zestiende eeuw tot de ontruiming. Zie ook  Impressies van Schokland: nieuw boek van Bruno Klappe en bij de boekbeschrijvingen: Impressies van Schokland (2017).

Frank Rijckaertaandachtig publiek luistert naar de uitleg van penningmeester Jos KomenBent u lid van onze vereniging? Heeft u de contributie (minimaal € 16,50) voor 2018 al overgemaakt op onze bankrekening met IBAN NL24 INGB 0002 2006 15 (Schokkervereniging)? Let op: dit is uw eigen verantwoordelijkheid, er komt geen acceptgirokaart.

Overigens bleek dat er nog leden zijn die moeite hebben met inloggen op het besloten ledendeel van deze website. Ons nieuwe bestuurslid Frank Rijckaert (foto links), die jarenlang ervaring heeft op computergebied en het uitleggen van de voor sommigen lastige dingen in het gebruik, helpt u hier graag mee. Bel of stuur een berichtje!