• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Dit nummer staat weer bol van de historie over Schokland en de Schokkers, verhalen over Schokker nazaten en met verenigingsnieuws.
Om het digitaal te kunnen lezen moet u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord hebben, zie ook Aanvraag inlogaccount voor leden

Bruno Klappe schreef De mistklok op de Zuidpunt, een voorziening die ruim honderd jaar lang schippers in de buurt bij mist waarschuwde niet te dichtbij te komen en hen een oriëntatie bood de reis veilig te vervolgen.
In Gered door haperende pistolen (1712) beschrijft hij het conflict van een Spaanse jonker met de Limburger Johannes Reuten, stamvader van de Schokker familie Ruiten.
In de fotogalerij deze keer Kwakman, Johannes Wilhelmus (1878-1952), en Maria Ouderling (1882-1975) uit Vollenhove.

Muggen en spinnen (1937) waren een plaag in Urk, dankzij de Afsluitdijk, zo legt Wim Veer uit. Overigens een bekend verschijnsel, gepaard gaand met bijvoorbeeld malaria, zoals in Zeeland bij de Britse invasie van 1809.

Opnieuw vond Bruno Klappe een aantal interessante Oude advertenties (5), waarvan hij de achtergrond beschrijft.

De kwartierstaat van schaatster Wijsman, Marieke (1975) is uitgewerkt en nader toegelicht door Frank Rijckaert. Deze keer blijft hij wel erg dicht bij huis.

In het verenigingsnieuws het Verslag algemene ledenvergadering 3-9-2016, de vergadering die voor de laatste keer tijdens de Schokkerdag werd gehouden: de uitnodiging voor de volgende, gelijk met de Nieuwjaarsbijeenkomst, wordt al aangekondigd in Nieuwjaarsbijeenkomst en ledenvergadering 14-1-2017, met de agenda. Verder ook de mutaties in het ledenbestand van de afgelopen maanden. En een oproep over Realia van onze nieuwe realiacommissaris Bert van Emmerloot.

Lody Mijnheer, bijna buurvrouw van Schokland, studeerde af in Schotland (met een t dus), en maakte een samenvatting van haar scriptie in Schokland en toerisme (2016).

Na 202 jaar weer Schokker huwelijk
 - althans in de familie De Jong(e) is een artikel van ons lid Ruud de Jong uit Sint Jansklooster. Goed voorbeeld doet....

Tot slot schreef ik Diaspora der Schokkers (2007), een overzicht waar de bekende Schokker familienamen in Nederland nog te vinden zijn, cen waar de 'hotspots' liggen.

Hieronder mijn voorwoord, met een terugblik over de afgelopen maanden.

Tijdens de Schokkerdag op 3 september, zie 2016 - Lemmer-Sneek vv, was het mooi weer en daarmee is de dag al bijna geslaagd te noemen. Negentig mensen maakten een fraaie boottocht mee. Tijdens de algemene ledenvergadering, aan boord, werd Theo Grootjen benoemd tot lid van verdienste. Aan de wandeling door Sneek namen enkele tientallen mensen deel. Jammer dat we de mooie katholieke kerk niet in konden, er was een begrafenis – niet te voorzien dus.
Bert van Emmerloot is druk bezig met onze realia, zie verderop in dit blad. Op de tentoonstelling in Vollenhove, die begin april open gaat, willen we zoveel mogelijk van de spullen die nu in depot liggen, laten zien. Inmiddels hebben we in het woon-zorgcentrum Nieuw-Clarenberg als voorproefje een presentatie over Schokland mogen geven. Wie volgt? Er ligt nu een presentatie klaar…
De gratis rondleidingen in Museum Schokland waren succesvol, de beleving van de bezoekers nam merkbaar toe door de verhalen van de gidsen. In het volgende zomerseizoen is dit dus vaste prik. Het is niet doenlijk om alles wat op Schokland gebeuren gaat in dit blad te melden, kijk daarvoor regelmatig bij ‘nieuws’ op onze website.
Er hebben zich nieuwe leden aangemeld; met belangstelling voor de familie Mastebroek, Koek, Broodbakker en Kluessien. We hebben overigens een tas vol materiaal gekregen van een overleden lid dat veel van de Broodbakkers heeft uitgezocht – wie wil dit hebben?
Nog geen nieuws over een nieuw Erfgoedcentrum op of bij Schokland, het benodigde geld is nog niet gevonden – maar nieuwbouw op Schokland is niet langer taboe. Ook voor een nieuwe inrichting van het museum, nu gepland in de winter van 2017, is het geld nog niet gevonden. We houden u op de hoogte!
Zien we u op de algemene ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst, 14 januari?


Henk van Heerde, voorzitter