• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
De Schokkervereniging heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug. We hebben een positief resultaat van € 1980 behaald. Dit is € 565 hoger dan het resultaat van 2016, hetgeen toe te schrijven is aan de extra toename van 35 leden in 2017.
Enkele verschillen van het resultaat t.o.v. de begroting 2017 zijn:
-       een toename van € 1300 in de ontvangen contributie, een toename van € 800 van de giften. Dit laatste is mede toe te schrijven aan een paar zgn. “periodieke giften in geld” voor minimaal vijf jaren, waardoor deze voor de gever voor 125% aftrekbaar zijn voor de belasting.
-       de advertenties zijn € 400 hoger uitgekomen
-       en we hebben twee lezingen gehouden hetgeen € 100 heeft opgebracht.
-       de reiskosten zijn een kleine € 800 hoger uitgevallen. Dit is toe te schrijven aan enkele bezoeken op grote afstand en het feit dat enkele bestuursleden op grote afstand van Schokland wonen. Vanwege de eerder genoemde bezoeken zijn ook de representatiekosten met € 200 hoger uitgevallen. De vergaderkosten zijn € 350 hoger uitgekomen, daarin tegen is de nieuwjaarsreceptie € 260 minder hoog geweest.
 
Al met al kunnen we terug kijken op een financieel goed jaar 2017.
 
Ik vraag u als algemene ledenvergadering hier bijeen, of u akkoord kunt gaan, dat ik als penningmeester het resultaat van € 1979,68 toe kan voegen aan de “Eigen Vermogen” op de balans voor 2018.
 
 
Diepenveen, 2 januari 2018.
De penningmeester, Jos Komen

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.