• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Zaterdag 1 september 2007 werd de jaarlijkse Schokkerdag gehouden in Volendam. Ongeveer 200 leden arriveerden tussen 09.30 en 10.30 uur in een regenachtig Volendam. In uitspanning “ AMVO de Gastheer van Volendam” liet men zich de koffie en een roomsoesje goed smaken en vrijwel direct ontstond er weer de gezellige sfeer met hartelijke begroetingen en de nodige humoristische opmerkingen. Het was overigens jammer dat i.v.m. de zaterdagmarkt ook veel Volendammers gebruik maakten van de ruime parkeergelegenheid bij AMVO, waardoor een aantal leden zich genoodzaakt zag om (betaald) in de omgeving te moeten parkeren.

Slechts enige minuten later dan gepland vroeg ceremoniemeester Gerard Corjanus de aandacht voor informatieve mededelingen met betrekking tot het dagprogramma, waarna voorzitter Theo Grootjen na een kort welkomstwoord de jaarvergadering opende.
In ongeveer 45 minuten werd de agenda afgewerkt, waarvan de gebruikelijke verslagleggingen, de dechargering van de penningmeester en bestuur voor het gevoerde financiële beleid, de benoeming van een nieuw reservelid voor de kascommissie en de herverkiezing van de penningmeester de hoofdmoot vormden.

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid voor het drinken van een borreltje en gezellig samenzijn, waarna een goed verzorgde Hollandse koffietafel werd geserveerd.
Tot 16.00 uur was er gelegenheid om op eigen gelegenheid Volendam te “ontdekken”.
Velen bezochten het “Volendams Museum” dat speciaal was ingericht op basis van het thema “ Winter in Volendam”. Er werd geflaneerd op de Volendammerdijk en de winkeltjes en terrasjes werden goed bezocht. Een aantal leden maakte een boottochtje naar Marken en ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de katholieke kerk en begraafplaats te bezoeken die geruime tijd geleden vaak in het nieuw waren geweest i.v.m. de slachtoffers van de brand in horecabedrijf “’t Hemeltje”.
Kortom genoeg te zien en te beleven vanuit verschillende invalshoeken. Men vermaakte zich prima, vooral ook omdat het weer meewerkte. Het was ’s-middags vrijwel droog en de zon liet zich regelmatig zien.

Rond de klok van 16.00 uur kwam iedereen weer naar de zaal waar men gezellig bij elkaar kon zijn en een accordeonist voor een stemmig stukje muziek zorgde. Uiteraard werd vanuit het nagenoeg voltallig aanwezige Schokkerkoor weer het nodige initiatief genomen om samen enige bekende Schokker liederen te zingen.
Een eenvoudige, goed verzorgde maaltijd voltooide de Schokkerdag en omstreeks 18.30 werd de “geslaagde” Schokkerdag afgesloten en wenste de voorzitter alle leden een goede thuisreis

Jan Kwakman