• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Zaterdag 7 september, Schokkerdag 2013, met een beetje druilerig begin van de dag in het oude havenstadje Enkhuizen aan de voormalige Zuiderzee. Een stad met een rijke historie uit de VOC tijd, met o.a. De Drommedaris (1540), Koepoort (1649), De westfriese munt (1611), Waaggebouw (1559), Oude Gouwsboom; waterpoort met het ingebouwde waterluik en het Peperhuis, het voormalig VOC-pakhuis als onderdeel van het Binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum.
 
Ledenvergadering

Met bijzonder dank voor het vele vele verrichte werk afscheid genomen van het bestuurslid Co Smit en zijn vrouw Riek. De vergadering besloot daarbij Co Smit tot Lid van Verdienste van onze vereniging te benoemen.  Eveneens veel dank aan Jenny, vrouw van wijlen Dick Bruins die op 28 januari jl.  na een kort ziekbed is overleden Daarna konden we overgaan tot het benoemen van twee nieuwe bestuursleden Jos Komen en Henk van Heerde, waarmee ons bestuur weer op volle sterkte is.
 
Presentatie van het boek “Emmeloord rond 1800”

Wim Veer, de auteur van deze uitgave “Emmeloord rond 1800”, introduceerde de primeur van dit boek met plezier aan de vergadering. In dit boek wordt u meegenomen naar het noordelijke deel van Schokland, het eiland dat in 1942 door het land van de Noordoostpolder werd verzwolgen. De periode rond het jaar 1800 is een spannende tijd, waarin ons land, de Republiek genoemd, zich dwars door de woelige jaren van de Bataafs-Franse Revolutie een weg baant naar de nieuwe tijd. Vanuit de oude Republiek naar het nieuwe koninkrijk.
In dit boek wordt het gewone dagelijkse leven van de Emmeloorders beschreven. Een dorp op een smal strookje grond, door vele duizenden palen op de zeebodem vastgepind, waar men een voortdurende strijd tegen het oprukkende zeewater moest leveren. Emmeloord, een dorp waar de strijd om het bestaan hard was, maar desondanks het leven goed.
 
Dagprogramma

Na een korte pauze werd de lunch genuttigd om vervolgens de presentatie van vrouw Diender, de voormalig bewoonster van Schokland, een op schokker wijze interviewen van de gasten; 'Vissen naar verhalen'.
Hierna was er de gelegenheid om het binnenmuseum te bezoeken en mee te gaan met de Reis rondom de Zuiderzee en te laten meevoeren langs historische en hedendaagse collectie: schilderijen, meubelen, kleding, gereedschappen, foto's, films, geluidsfragmenten en design.
Daarnaast met inmiddels een stralende zon het bezoeken van het Buitenmuseum met ontmoeting van de voddenboer Evert Petersen in de Kerkbuurt, de dorpsomroeper Trajk Bolt, de dienstmeid Aalsje Tol aan de stadsgracht en Lubbert Hoefnagel van de Urker gemeenschap.
 
Sluiting

De dag werd afgesloten met een optreden van het Kamper Schokkerkoor. De liederen, waarbij speciaal voor deze dag een nieuw lied werd gezongen, en de vierstemmige zang van het koor, wordt door velen ervaren als het mooiste moment van de Schokkerdag. Dit had naar de opmerkingen te horen best een kwartier langer mogen duren.
Maar alles wat mooi is duurt helaas maar even en zo kwam de dag echt ten einde met een broodje en koffie waarop we vervolgens in de regen voldaan huiswaarts keerden.