• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9

Dankzij ons lid Bert Klappe, koster te Vollenhove, en mevrouw M.E. Eikenaar-Lindeman, dirigente van het kerkkoor aldaar, beschikken we over de bladmuziek van dit lied.
Volgens diverse oudere koorleden uit Vollenhove is het lied "Zeg mij zoet aanvallig wichtje" zeker afkomstig van Schokland.
Koster Bert Klappe heeft de muziek van het lied opgenomen in de kerk, waarna mevrouw Eikenaar-Lindeman thuis voor ons de bladmuziek heeft uitgeschreven. Een prachtig initiatief, waarvoor de Schokkervereniging hen veel dank verschuldigd is! “Op deze manier blijven onze Schokker liederen in ieder geval voor het nageslacht bewaard”, schreef Bert Klappe, en zo is het.


 

Zeg mij, zoet aanvallig wichtje,
Naar deez’ eenzaamheid verjaagd,
Schoon Ge op ’t hemels aangezichtje
’ t Kenmerk van Uw Godheid draagt.
Zeg waarom Uw vreugdehal
Hier verruild voor d’arme stal.
Zeg waarom Uw vreugdehal
Hier verruild voor d’arme stal.

Wist Gij niet hoe ’t sterf’lijk leven,
U des Vaders eeuw’ge Zoon
Hemelvreugd noch eer zou geven,
Maar slechts droefheid, smaad en hoon?
Dat slechts armoe U verbeidt,
Waar Gij ’t hoofd ter ruste vlijt.
Dat slechts armoe U verbeidt,
Waar Gij ’t hoofd ter ruste vlijt.

Ja, Gij weet het, God der tijden,
Wat de toekomst in zich sluit,
Maar geen zee van grensloos lijden
Bluscht Uw liefdevlammen uit.
Boven armoe, smaad en smart,
Gaat de liefde van Uw Hart.
Boven armoe, smaad en smart,
Gaat de liefde van Uw Hart.

Liefde deed U nederkomen
Als een zwak en hulploos Kind,
Liefde, ‘k zal het woord niet schromen,
Liefde maakte Uw Godheid blind;
Blind voor kruis en folterdood:
God, wat is Uw liefde groot.
Blind voor kruis en folterdood:
God, wat is Uw liefde groot.

Minnend Kindje, ‘k leg een bede,
Eén slechts aan Uw kribje neer:
Deel me een enkel vonkje mede
Van Uw liefde, lieve Heer.
Ja, mijn Jezus, Kindje zoet,
Ach, ontvlam mijn koud gemoed.
Ja, mijn Jezus, Kindje zoet,
Ach, ontvlam mijn koud gemoed.