• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Omslag van het boek Arend Dubbels, zoon van SchoklandHenk Licher publiceerde onder het pseudoniem Jacob van Starreveld in 1986 de jeugdroman Het leugenschip van Schokland, waarin hij de opgraving van een scheepswrak in Oostelijk Flevoland combineerde met de lotgevallen van Arend Dubbels, die in de eerste helft van de negentiende eeuw opgroeide op het Zuiderzee-eiland Schokland. Onlangs is het boek opnieuw uitgegeven. De auteur heeft de tekst stevig bewerkt, maar kon voor de illustraties blijven terugvallen op het werk van Henk Tol, een vooraanstaand tekenaar uit de Beemster. Het boek kreeg een nieuwe titel: Arend Dubbels, zoon van Schokland. Vertellingen over het leven van een Schokker jongen. Met de decemberdagen in het verschiet is de publicatie wellicht een boeiend geschenk voor een dierbare.
 

 
Henk Licher alias Jacob van Starreveld prijst zijn nieuwe uitgave als volgt aan: "Naar inhoud en vorm is het boek in eerste aanleg gericht op de groep jeugdigen in de leeftijd van 12-20 jaar, voor wie het boek niet alleen spannend is, maar ook een historisch beeld geeft van het bestaan op het eiland vóór de ontruiming in 1859. Maar mijn ervaring heeft mij geleerd dat ook ouderen door het boek worden aangesproken. Het is immers een op degelijk bronnenonderzoek gebaseerd document-humain in romanvorm, dat veel informatie geeft over de opgraving van scheepswrakken en het onderzoek daarvan, en dat uitmondt in een beschrijving van het leven op Schokland in het midden van de negentiende eeuw, met de gedwongen ontruiming als apotheose. Zeker nu het eens zo arme en onveilige eiland als UNESCO Werelderfgoed opduikt uit de omringende polder en ook aantrekkelijk en intrigerend is voor bezoekers kan het boek een aardige bijdrage leveren aan de verbreiding van prettig leesbare en niet al te technische, maar betrouwbare informatie."
 
De roman, uitgevoerd als paperback, telt 170 pagina's en kost € 17,85. Verkrijgbaar in de boekhandel en via website.