• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Hierin het laatste ‘voorwoord’ van voorzitter Theo Grootjen, die verplicht volgens de statuten na negen jaar aftreedt.
 
Het eerste artikel, 16 pagina’s lang, is van een nakomeling van Geneesheer op Schokland Hendrik Ringeling (1804-1873)
In de fotogalerij beschrijft Bruno Klappe de familie van Jannetje Sul (1871-1935) in Volendam, met o.a. twee bekende muzikanten.
Wim Veer schrijft onder de enigszins cryptische titel “Gelukkig is het land, waar ’t kind zijn moer verbrandt” over winning en vervoer van turf.
Hij vond in een krant uit 1867 een merkwaardig artikel over de mogelijke komst van lepralijders uit Bronbeek naar Schokland?.
Bruno legt het verband tussen Klaasje de Graaf  van Schokland en prinses Annette Sekrève.
 
U vindt het laatste nieuws over de Schokkerdag, 5 september op de boot van Urk naar Lemmer en weerom, met de mogelijkheid voor een rondwandeling door Lemmer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij aan boord!
 
De agenda van de algemene ledenvergadering tijdens de Schokkerdag staat op pagina 35, gevolgd door het verslag van de ledenadministratie over 2014 en dan de financiële verantwoording van de penningmeester: jaarrekening, begroting en balans, met toelichting.
 
Tot slot iets over de aandacht die Museum Schokland schenkt aan de visafslag van Schokland, die honderd jaar geleden tot stand kwam.