• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Bruno Klappe en Wim Veer hebben opnieuw een aantal interessante historische artikelen gevonden en geschreven. Het gaat over De visrokerij van Kalter & Grootjen in Kampen aan het begin van de 20e eeuw, Een koude tocht en een kranige redding in 1929 op Schokland, en Marken, reuzen en kamelen over het andere eiland in de Zuiderzee.
Ons lid Frank Rijckaert uit Doetinchem schreef Klaasje en Eva de Graaf waarin hij verder ingaat op de personen uit het eerder verschenen artikel  Klaasje de Graaf was familie van een prinses.
In de fotogalerij Schokker nazaat  Albert Jan Gosem (1884-1917) , zoon van Gosem, Jan (1843-1919). Een avontuur van Tijmen de Boer (1852-1934) haalde in 1886 de krant, zie Bliksems!.
Bruno klappe behandelt opnieuw enkele Oude advertenties (2) met wetenswaardige zaken.

Verder in dit nummer het verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst: 16 januari 2016, een artikel van Jos de Boer, die in de wijk Zuidert te Emmeloord woont, en een artikel over ons erelid  Raymond van Kooten (1946).
Tenslotte de veranderingen in het ledenbestand en een oproep van Museum Schokland voor rondleiders.