• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Tot 31 januari 2020 kunt u in de oude pastorie achter de kerk van Museum Schokland genieten van een prachtige expositie. In de zomer van 2018 is in de Noordoostpolder een compleet scheepswrak opgegraven. In Museum Schokland is nu een uitgebreide presentatie te zien over deze opgraving. Fraai foto- en filmmateriaal geeft een beeld van deze spectaculaire opgraving en een inkijkje in het complexe archeologisch onderzoek.
 
Vroeger was de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee met verraderlijke stromingen en ondieptes. In de loop van de tijd zijn honderden schepen vergaan. Na de aanleg van de Flevopolders  zijn ruim 450 scheepswrakken in de drooggevallen zeebodem gevonden. De provincie Flevoland is daarmee het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. Veel wrakken zijn inmiddels opgegraven. Andere liggen nog te wachten op onderzoek.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Groningen, onder leiding van Yftinus T. van Popta die er o.a. in Flevoland Magazine over heeft gepubliceerd onder de kop 'Gezonken, vergeten en gevonden'. Het gaat om een bijzonder groot schip met een lengte van meer dan 30 meter en is gedateerd in het begin van de 18e eeuw.
 
Er zijn veel prachtige vondsten gedaan: gereedschap, tuigage, huisraad, etc. Ze geven een inkijkje op het leven aan boord.
 
Serviesgoed, munten  en kleipijpen duiden op een Engelse herkomst van het vaartuig. Stukken scheepsgeschut geven aan dat dit schip niet alleen voor vreedzame doeleinden is gebouwd. Wonderlijk is een glazen flesje voorzien van een kurk gevuld met sterke drank van 300 jaar oud. En wat te denken van een mysterieuze dameshandschoen? Het schip had een diepgang van circa 3 meter. Dat is te diep voor dit deel van de voormalige Zuiderzee en een indicatie dat het is vastgelopen. Wat dit Engelse schip in deze uithoek van de Zuiderzee had te zoeken is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk was het van zijn ankersw losgeslagen en met een storm en het tij meegevoerd.
Op een later moment zal het museum in een speciale expositie aandacht besteden aan dit fraaie vondstmateriaal.

Foto's: Y.T. van Popta.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.