• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het was een goede keuze van het bestuur van de Schokkervereniging om de Schokkerdag van 3 september 2011 weer eens in het oude Zuiderzee-stadje Elburg te houden.
Net zoals de vorige keer, in 1996, waren we te gast in Restaurant & Partycentrum De Haas in de Jufferenstraat. Zo rond tien uur in de ochtend zaten de eerste gasten al aan de koffie, te kletsen met oude kennissen en verre of minder verre familieleden.

Om half elf begon het serieuze deel van de dag: de jaarlijkse ledenvergadering. Onze voorzitter Theo Grootjen constateerde enigszins ongerust dat het aantal deelnemers aan de Schokkerdag steeds minder wordt. Dit jaar hadden zich slechts 106 mensen aangemeld, reden voor de voorzitter om de leden op te roepen met ideeën en voorstellen te komen voor de invulling van de toekomstige Schokkerdagen. Een tweede punt van zorg is de vergrijzing van ons ledenbestand en de terugloop van het aantal leden. Het bestuur is aan het bekijken hoe men de ledenwerving een nieuwe impuls kan geven, aldus de voorzitter.

Na het gebruikelijke bespreken van de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen en de verslagen van de kascontrolecommissie volgde de bestuursverkiezing. Bestuursleden Dick Bruins en Cor Corjanus waren eigenlijk aan de beurt om af te treden, maar omdat ze beiden herkiesbaar waren, bleven zij met toestemming van de ledenvergadering nog een aantal jaren in functie. Els Koek liet helaas weten in september 2012 te willen stoppen als secretaris van de Schokkervereniging.
Na de vergadering was er gelegenheid om tegen gereduceerde prijs het nieuwe fotoboek “Schokland in beeld / Images of Schokland” van Wim Lanphen te kopen, wat velen deden.
Vervolgens kwam een kenner van oud-Elburg ons het een en ander vertellen over al het moois dat we ’s middags moesten gaan zien in het stadje. Maar eerst moesten we zorgen dat het uitgebreide broodbuffet weggewerkt werd, maar daar hadden de Schokker-nazaten geen enkele moeite mee.
Toen dat om een uur of half twee gebeurd was, was het tijd om de benen te strekken en een poosje door Elburg te kuieren, om te controleren of die mooie verhalen van die oud-Elburg-kenner wel klopten. Sommigen onder ons bleken verdacht snel al weer ergens op een terrasje te zitten, anderen bezochten de fraaie kerk, de haven of een opengesteld oud muurhuisje.

Om half vier was iedereen weer terug in De Haas, voor een optreden van de Dudeldoppen onder leiding van Kampenaar Henk Loos.
Tot slot werd er nog een broodje gegeten en een kop koffie genuttigd, werden er handen geschud en wangen gekust, en was er weer een gezellige Schokkerdag voorbij.

NB: Henk Loos, die zo mooi kon zingen, en jarenlang een van de gangmakers op de Schokkerdagen was, overleed voorjaar 2012 aan longkanker. We zullen hem missen.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.