• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Zaterdag 19 september 2009 was de Schokkerdag op Schokland. Thema was de herdenking, na 150 jaar, van de ontruiming van het eiland in 1859. Hoogtepunten waren de presentatie van het boek “Schokland verlaten”, de onthulling van een bronzen plaquette met één van de brieven uit die tijd  en de opvoering van het muziekspel “de ondergang van Schokland” door de operettevereniging “La Mascotte”uit Emmeloord.
 
Het museum van Schokland herdacht de ontruiming van Schokland met expositie van half mei tot eind oktober. Op die expositie was o.a. ook het gerestaureerde en in originele kleuren teruggebrachte Schokker Mariabeeld “Sterre der Zee” uit Vollenhove te zien.
 
In de aanloop naar deze dag werd met behulp van een hoogwerker Het klokje van Ens (2009) door medewerkers van een klokkengieterij terug in het torentje geplaatst, en even later klonken voor het eerst de klanken van de klok over het drooggevallen eiland.
 
Presentatie van het boek “Schokland Verlaten”
Dit boek Schokland verlaten - een reconstructie van de ontvolking in 1859 (2009), wat een compleet en goed onderbouwd beeld geeft van de ontruiming in 1859 is een geweldige prestatie van de auteurs Bruno Klappe en Wim Veer, leden van de vereniging en redacteuren van Het Schokker Erf. De aanwezige leden hebben als dank voor deze prestatie Bruno tot Erelid en Wim tot Lid van Verdienste van onze vereniging benoemd. Ook was er veel waardering voor de IJsselacademie. Zonder de professionele ondersteuning van deze stichting hadden we de nu verkregen kwaliteit van het boek niet bereikt.
Verder was er een dankwoord voor dr. Pieter Winsemius die welbespraakt en met veel acteertalent het eerste exemplaar van het boek in ontvangst wilde nemen en daarna de ervaringen van één van zijn voorvaderen met de Schokkergemeenschap moedig en beeldend heeft weergegeven. Na afloop kon worden vastgesteld dat de familie Winsemius en de Schokkernazaten inmiddels vriendschappelijk met elkaar omgaan.

Onthulling plaquette
Na de lunch zijn de 250 Schokker nazaten die deelnamen aan de Schokkerdag uit Ens vertrokken naar het museumterrein op Schokland. Daar heeft de commissaris van de Koningin in Flevoland, de heer Leen Verbeek de bronzen plaquette onthuld van één van de brieven uit 1859 inzake de ontruiming. Ondersteund door zang van het Kamper Schokkerkoor en het luiden van de Schokkerklok hebben de deelnemers kunnen beleven dat de ontruiming van het eiland voor de Schokkers indertijd onontkoombaar was. De rest van de middag hebben we samen, genietend van het mooie weer en met leuke activiteiten, in een sfeer van ontmoeting en herkenning mogen doorbrengen.

Muziekspel
s’Avonds om 19.00 uur werd in ’t Voorhuijs te Emmeloord het muziekspel “De ontruiming van Schokland” opgevoerd. De opera- en operettevereniging La Mascotte heeft daar het verhaal van de Schokkerbevolking en de emotie van de ontruiming voortreffelijk weergegeven. Met circa 160 van de deelnemers aan de Schokkerdag waren we daarbij aanwezig. Toen op het toneel de Schokkerbevolking zich verzamelde bij de haven en de namen van de vertrekkende families werden opgelezen kon je de emotie van de Schokkernazaten in de zaal voelen, en toen we daarna samen, koor en publiek, het lied “Schokland Verlaten” mochten zingen moesten verschillende Schokkers een traan wegpinken.

Theo Grootjen