• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
De exploitatierekening van het jaar 2020 en de begroting 2021 naast elkaar met in de rechterkolom de begroting voor het nieuwe jaar.
De cijfers over 2021 zijn voor leden al beschikbaar op het besloten deel van de website onder financiën en wachten op goedkeuring in de algemene ledenvergadering die vanwege corona is uitgesteld van januari naar eind mei 2022.
 
Inkomsten: Expl. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
Contributie  €     9.401  €     9.000  €      8.800
Giften  €     1.970  €     1.750  €      1.500
Advertenties  €     1.226  €     1.000  €      1.000
Overige inkomsten  €            6  €         -    €           -  
Totaal:  €  12.603  € 11.750  €   11.300
       
Uitgaven: Expl. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
Schokker Erf- productie  €     4.961  €     5.300  €      5.300
Schokker Erf- verzending  €     1.604  €     1.350  €      1.350
Representatie  €          39  €       200  €         200
Administratie  €        492  €       500  €         500
Vergaderkosten  €          35  €       200  €         200
Reiskosten  €        260  €     1.100  €         900
Nieuwjaarsreceptie  €     1.201  €     1.000  €         750
Reservering Schokkerdag  €        350    
Reserveringen  €     1.000  €     1.000  €      1.000
Onvoorzien    €       100  €         100
Jubileum 35 jaar    €     1.000  €      1.000
Resultaat  €     2.661  €         -    €           -  
Totaal:  €  12.603  € 11.750  €   11.300
 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.