• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
EXPLOITATIE REKENING      2016    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   8553,65   Reiskosten   628,27
Giften   1574,75   Vergaderkosten   35,54
Schokkerdag   3516,00   Representatie   164,32
Advertenties   1287,50   Administratiekosten   706,88
Lezingen   50,00   Diversen   158,00
Rente   40,15   Schokker Erf drukkosten   4780,60
Overige inkomsten   0,00   Schokker Erf verzendkosten   1594,37
        Website   60,50
        Recepties   712,50
        Ledenwerving   0,00
        Schokkerdag   3798,00
        Reservering realia   1000,00
        reservering Schokkerdag   250,00
        tekort Schokkerdag   -282,00
        Resultaat   1415,07
    15022,05       15022,05

BALANS PER 31 DECEMBER 2016        
             
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   pm   Eigen vermogen   11546,56
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   360,00   Reservering Schokkerdag   468,00
Debiteuren   312,00   Reservering realia   3000,00
ING Betaalrekening   1186,15   Reservering nieuwjaarsreceptie 0,00
ING Spaarrekening   9000,00        
Robecospaarrekening   6378,15   Voorziening ledenwerving   450,20
        Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie   264,00
        Vooruit ontvangen giften   32,75
             
             
        Resultaat vereniging 2016   1415,07
             
    17383,23       17383,23

Inkomsten:  Jaarrek. 2015  Begr. 2016  Jaarrek. 2016  Begr. 2017
Contributie  €        8.379,80  €        8.000,00  €        8.553,65  €        7.900,00
Giften  €        1.371,72  €        1.200,00  €        1.574,75  €        1.300,00
Rente  €             79,53  €             75,00  €             40,15  €             75,00
Advertenties  €        1.227,50  €           900,00  €        1.287,50  €           900,00
Div. lezingen etc.  €                  -      €             50,00  
Overige inkomsten  €             10,00      
Schokkerdag  €        3.675,00      
         
         
Totaal:  €      14.743,55  €      10.175,00  €      11.506,05  €      10.175,00
         
Uitgaven:  Jaarrek. 2015  Begr. 2016 Begr. 2016 Begr. 2017
Schokkerdag/jaarverg.  €        3.862,00      
Schokker Erf- productie  €        4.780,60  €        5.200,00  €        4.780,60  €        5.000,00
Schokker Erf- verzending  €        1.052,66  €        1.300,00  €        1.594,37  €        1.100,00
Representatie  €           127,50  €           200,00  €           164,32  €           200,00
Administratie  €           584,09  €        1.100,00  €           706,88  €           600,00
         
Vergaderkosten  €             90,08  €           150,00  €             35,54  €           150,00
Reiskosten  €           582,92  €           700,00  €           628,27  €           600,00
         
         
Web site  €                  -    €             50,00  €             60,50  
Nieuwjaarsreceptie  €           675,00  €           800,00  €           712,50  €        1.250,00
Reserveringen  €        2.116,68  €                  -    €        1.250,00  €        1.000,00
Tekort Schokkerdag  €          187,00-  €                  -    €                  -    €                  -  
         
Onvoorzien  €             77,50  €           675,00  €           158,00  €           275,00
         
Resultaat   €           981,52  €                  -    €        1.415,07  €                  -  
Totaal:  €      14.743,55  €      10.175,00  €      11.506,05  €      10.175,00

Toelichting op de jaarrekening 2016:
 
De Schokkervereniging heeft financieel gezien een bijzonder goed jaar achter de rug. We hebben een positief resultaat van € 1415 behaald. Aan de inkomsten kant hebben we t.o.v. 2015 een positief resultaat behaald van plm. € 440. Dit is te danken aan meer contributie ( € 175), meer giften ( € 200), meer advertentie inkomsten ( € 60) en nog een paar kleine verschillen zowel positief als negatief.
Aan de uitgaven kant zijn de kosten in totaal in 2016 t.o.v. de kosten in 2015 nagenoeg gelijk gebleven.
Dit verklaart dan ook het resultaat van € 1415 in 2016. In 2015 hadden we een resultaat van plm. € 980 tel daar bij op de hogere ontvangsten in 2016 plm. € 440.
 
Wel geeft het resultaat 2016 een paar behoorlijke verschillen aan t.o.v. de begroting 2016. Echter dat is toe te schrijven aan veranderd beleid, o.a. reservering en het feit dat de begroting 2016 opgemaakt is in 2014. De reeds goedgekeurde begroting 2017 zal naar verwachting ook wel enige afwijking gaan vertonen, deze is nl. al opgemaakt in 2015. Ik ga mijn uiterste best doen om de begroting voor 2018, die opgemaakt gaat worden in de tweede helft van 2017 een beter inzicht te geven in de ontvangsten en uitgaven. De begroting 2018 zal ter goedkeuring aangeboden worden op de volgende jaarvergadering op 13 januari 2018.
 
 
Diepenveen, 2 januari 2017.
De penningmeester, Jos Komen

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.