• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
B. van Emmerloot      (bestuurslid)
H. van Heerde           (Schokker Erf/voorzitter )
J. Komen                    (penningmeester/ledenadministrateur)
W. Konter                  (vicevoorzitter)
J.J.A. Kwakman         (secretaris)
P. Goosen                   (bestuurslid)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar vijf maal bijeen.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 12 januari 2019 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Schokkervereniging plaats in het restaurant van het museum op Schokland. Voorafgaand werd de algemene ledenvergadering gehouden. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk.
 
Algemene ledenvergadering
De 33e algemene ledenvergadering werd gehouden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 12 januari. Een verslag hiervan is te vinden in Het Schokker Erf van februari 2019. Wim Konter en Bert van Emmerloot werden herbenoemd voor een volgende bestuurstermijn.
 
Ledenwerving
Het jaar 2019 is voor de Schokkervereniging weer een jaar geweest waarbij het ledenaantal een bescheiden groei doormaakte, zie het verslag van de ledenadministrateur.
 
Schokker Erf
Het Schokker Erf kwam ook in het verslagjaar uit in de maanden februari, mei, augustus, en november. Opnieuw is de redactie er in geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen.
 
Schokkerdag
Op zaterdag 14 september vond de Schokkerdag plaats in Volendam. Ruim 140 leden, partners en introducees namen deel aan deze bijzonder geslaagde dag. Zie het beknopte verslag van deze dag elders in dit nummer.
 
Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland. Het gemeentebestuur van Noordoostpolder werkt aan toekomstplannen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is.
Voorts werkt het bestuur aan de afstemming van haar beleid op de ontwikkelingen van de kant van de gemeente Noordoostpolder, de museumdirectie en de overige betrokken partijen.
Verder is aandacht besteed/ gewerkt aan:
 • Het voldoen aan de eisen van de privacywetgeving;
 • Het actualiseren en aanvullen van de website;
 • De organisatie van de jaarlijkse Schokkerdag (Volendam);
 • Het her-inventariseren van de realia etc.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.