• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

 

Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
B. van Emmerloot      (penningmeester ad-interim)
P. Goosen                   (bestuurslid)
H. van Heerde             (voorzitter )
J.J.A. Kwakman         (secretaris)
J. Meijer                      (bestuurslid)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar tweemaal bijeen, waarvan eenmaal digitaal.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
In verband met de maatregelen rond de coronapandemie kon de op zaterdag 9 januari 2021 geplande jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang vinden. Helaas heeft het Schokkerkoor zich in de loop van dit jaar opgeheven, zodat we ook bij komende nieuwjaarsbijeenkomsten niet meer van deze optredens kunnen genieten. De mooie herinneringen blijven.
 
Algemene ledenvergadering
De 35e algemene ledenvergadering werd – noodgedwongen – schriftelijk gehouden. Een verslag hiervan staat in het Schokker Erf van februari 2021. De heer Jan Meijer werd benoemd als bestuurslid.
 
Ledenwerving
Het jaar 2021 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal licht steeg tot momenteel 590 leden.
 
Schokker Erf
Het Schokker Erf kwam in het verslagjaar uit in de maanden februari, mei, augustus, en november. Opnieuw is de redactie er in geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen.
 
Schokkerdag
In verband met het coronavirus en de daarmee verband houdende maatregelen van de overheid en de gezondheidsrisico’s voor onze leden zag het bestuur zich genoodzaakt geen Schokkerdag te organiseren.
 
Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland. Het gemeentebestuur van Noordoostpolder werkt aan toekomstplannen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is. Verder is aandacht besteed aan:
 • het actualiseren en aanvullen van de website;
 • het nader inventariseren van de realia, foto’s en bidprentjes.
 
Jan Kwakman, secretaris.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.