• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.

Het bestuur was als volgt samengesteld:
B. van Emmerloot           (bestuurslid)
H. van Heerde                 (voorzitter )
J. Komen                         (penningmeester/ledenadministrateur)
W. Konter                        (vice-voorzitter)
J.J.A. Kwakman              (secretaris)
J.G.B. Meijer                    (bestuurslid)

Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar vijf maal bijeen.

Het Schokker Erf
Het  Schokker Erf   kwam in het verslagjaar uit in de maanden  februari, mei, augustus en november.
De redactie is op 16 maart in vergadering  bijeen geweest.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op  zaterdag 14 januari 2017 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Schokkervereniging plaats. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk en  voorafgaand werd de algemene ledenvergadering gehouden in de filmzaal van het museum.

Algemene ledenvergadering
De 31ee algemene ledenvergadering  werd voor de eerste gehouden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag  14 januari en wel  in de filmzaal van het museum Schokland. Een verslag  van deze vergadering is te vinden in het Schokker Erf van februari  2017 en hier: Notulen van de algemene ledenvergadering 14-1-2017. Tijdens deze vergadering werd secretaris Jan Kwakman herbenoemd voor een volgende periode.  Nadere details uit de jaarvergadering vindt u in eerder genoemd verslag .

Ledenwerving
Het jaar 2017 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal een forse groei doormaakte. Deze groei  is vooral te danken aan de inspanningen van de leden Jan Schilder en Peter Veerman uit Volendam.

Schokker Erf
Het  verslagjaar betrof het vierde jaar waarin werd gewerkt met het Schokker Erf in nieuwe vorm. Wederom is de redactie er in geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen.

Schokkerdag
Dit jaar vond de Schokkerdag plaats in Vollenhove, tijdens Open Monumentendag, 9 september. Ruim honderd mensen trokken rond de stad langs een aantal activiteiten. De dag werd afgesloten met het zingen van Schokker liederen door het Kamper Schokkerkoor en het Ceciliakoor uit Vollenhove. 

Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland.  Het gemeentebestuur van Noordoostpolder werkt aan toekomstplannen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is.
Inmiddels is besloten Museum Schokland nieuw in te richten, waarbij het Schokker huisje komt te vervallen. Het verhaal van de bewoning en ontruiming van Schokland wordt op een andere manier, als één van de vijf nieuwe taferelen, in beeld gebracht.
Voorts  werkte het bestuur aan de afstemming van haar beleid op de ontwikkelingen bij  de gemeente Noordoostpolder,  de museumdirectie en overige bij Schokland betrokken partijen.

Jan Kwakman, secretaris.
(vastgesteld in de ALV van 13-1-2018)

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.