• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
 
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
B. van Emmerloot      (bestuurslid/realia)
P. Goosen                   (bestuurslid)
H. v. Heerde               (voorzitter/red. Schokker Erf)
J. Komen                    (penningmeester/ledenadministrateur)
W. Konter                  (vicevoorzitter)
J.J.A. Kwakman         (secretaris)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar driemaal bijeen, waarvan tweemaal digitaal.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 11 januari 2020 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Schokkervereniging plaats. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk en voorafgaand werd de algemene ledenvergadering gehouden in het restaurant van het museum.
 
Algemene ledenvergadering
De 34e algemene ledenvergadering werd voor de vierde keer gehouden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 januari, wederom in het restaurant van het museum Schokland. Een verslag van deze dag is te vinden in het Schokker Erf van februari 2020. Tijdens deze vergadering werden de heren Henk van Heerde, Jos Komen en Jan Kwakman herbenoemd voor een volgende termijn. Nadere details uit de jaarvergadering vindt u in eerder genoemd verslag.
 
Ledental
Het jaar 2020 is voor de Schokkervereniging het eerste in zeven jaar geweest waarbij het ledenaantal daalde. De stand per 1-1 was 584, per 1-11 578.
 
 
Schokker Erf
Het Schokker Erf kwam in het verslagjaar uit in de maanden februari, mei, augustus, en november. Wederom is de redactie er in geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen.
 
Schokkerdag
Op zaterdag 12 september was de Schokkerdag gepland op Schokland. In verband met het coronavirus en de daarmee verband houdende maatregelen van de overheid en de gezondheidsrisico’s voor onze leden zag het bestuur zich genoodzaakt de Schokkerdag niet door te laten gaan. Heel jammer, omdat dan het 35-jarig bestaan van de vereniging zou worden gevierd.
 
Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland. Het gemeentebestuur van Noordoostpolder werkt aan toekomstplannen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is.
Voorts werkt het bestuur aan de afstemming van haar beleid op de ontwikkelingen van de kant van de gemeente Noordoostpolder, de museumdirectie en de overige betrokken partijen.
Verder is aandacht besteed / gewerkt aan:
-          Het actualiseren en aanvullen van de website,
-          Het her-inventariseren van de realia,
-          Het inrichten van een fotobeeldbank.
 
Jan Kwakman, secretaris.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.