• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

Op zaterdag 1 september werd de jaarlijkse Schokkerdag gehouden in Harderwijk. Uit alle delen van het land kwamen het respectabele aantal van 200 Schokkernazaten naar deze prachtige oude visserij plaats. De ontvangst van de gasten werd door de dames van het ontvangstcomité goed ter hand genomen.

Om 10.00 uur werden de leden hartelijk welkom toegewenst door de voorzitter Jan Diender. In zijn openingswoord een bijzonder welkom aan de wethouder van cultuur van de gemeente Harderwijk. De heer Ensing haalde in zijn toespraak vooral de eigen cultuur van Harderwijk aan en hij zag vele overeenkomsten tussen de bevolking van Schokland en de gemeente Harderwijk.

De voorzitter begon toen op zeer voortvarende wijze met het verdere verloop van de vergadering. Als hoogtepunt voor het komende jaar noemde hij het voornemen de beenderen van onze voorouders weer terug te brengen naar Schokland. Een passende plaats op Schokland zal hiervoor worden gezocht.

De formele punten werden in snel tempo afgewerkt. Het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester werden door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd. In de rondvraag werd nog gevraagd wanneer een beleidsplan naar voren zou worden gebracht. De voorzitter beloofde dat dit zeer spoedig zou gebeuren.
Na de vergadering konden veel leden de nauwe banden die er tussen de talrijke aanwezigen bestaat weer opnieuw aanhalen.Vooral de familieregisters van verschillende Schokkernazaten die door Bruno Klappe waren gemaakt trokken veel belangstelling, en ongetwijfeld zullen wij hier in de toekomst nog meer van horen en zien. Ook diverse fotoboeken waren ter inzage aanwezig en velen maakten van de gelegenheid gebruik deze te bekijken.

Na een goed verzorgde lunch was er gelegenheid voor iedereen om nader kennis te maken met de stad Harderwijk. Vooral de vele oude gebouwen en de diverse monumenten trokken veel bekijks. Diverse Schokkers bezochten ook het museum dat op loopafstand van de zaal bereikbaar was. Aan de bezetting van de vele terrasjes in de binnenstad kon je merken dat veel vrouwen lust hadden om te winkelen en de mannen dorstig waren van het mooie weer en het vele praten.

Na terugkomst in hotel Baars kwam ongetwijfeld voor velen een hoogtepunt van deze dag in de vorm van het optreden van Jannie Rieff en haar “zus”, die optreden onder de naam “Jannetje en Aaltje”. Boeiend brachten zij een stukje belevenis van de bevolking van Schokland zoals zo velen van ons dit uit verhalen en overleveringen tot ons kregen. De vele anekdotes werden afgewisseld met leuke liedjes over de geschiedenis van Schokland. Velen van ons spraken dan ook de wens uit dat dit optreden ieder jaar tijdens de Schokkerdag, steeds in iets andere vorm, als vast gegeven terugkeert op het programma.

De vaste muzikant dhr. Sparreboom had die middag een makkie met de normaal gesproken luidruchtige samenzang, door de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Ierland, maar dit mocht geen afbreuk doen aan de voor vele erg geslaagde Schokkerdag 2001 te Harderwijk.
 

Schokker Erf 48A, november 2001

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.