• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
De Schokkerdag werd dit jaar gehouden op Urk; dezelfde plaats waar precies 5 jaar geleden de wieg stond van onze vereniging. Maar liefst 320 van onze leden verzamelden zich 's ochtends bij het party-centrum de Boer, om dit eerste lustrum met ons te vieren.

Vast onderdeel tijdens de Schokkerdag is de algemene ledenvergadering. De voorzitter bracht hierin verslag uit over de aktiviteiten van het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester, Jan Bien, gaf op zijn beurt een kort overzicht van de financiën van de vereniging. Ook in het afgelopen verenigingsjaar bleken alle kosten voldoende gedekt te worden door de inkomsten. De kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen ontdekken in de administratie en gaf schriftelijk blijk van haar waardering voor het werk van de penningmeester.

Volgens de statuten waren zowel de 1e secretaris F. de Boer als bestuurslid E. v/d Waag-Conijn aan de beurt om af te treden. Geen van beiden stelden zich herkiesbaar om zodoende de weg vrij te maken voor nieuwe krachten. Zowel Frans de Boer als Els van der Waag waren bestuursleden van het eerste uur. Zij hebben de afgelopen 5 jaar mede vorm gegeven aan wat de Schokkervereniging nu is: een bloeiende vereniging met 1600 leden. Els van der Waag blijft wel aktief in de redaktie van het Schokker Erf. Het bestuur wil hierbij beiden namens de hele vereniging nogmaals danken voor alles wat zij voor de Schokkervereniging gedaan hebben.
Nieuwe gezichten in het bestuur: M. Dortmond en mevr. Diender. Als opvolger van Frans de Boer is als secretaris gekozen Meeuwie Dortmond, Tarweveld 107, Veenendaal.
E. van der Waag is opgevolgd door Mevr. Diender-Koridon, Jac. Catsstraat 339, 8265 XT Kampen.

Als hoogtepunt van deze dag was gepland de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek "Wijkend water" van de auteur Fred Thomas. Nadat onze voorzitter Henk Toeter een officiële rede had uitgesproken, werd het eerste exemplaar van "Wijkend water" door hem uitgereikt aan de bekende TV-presentator Haye Thomas. Een en ander werd uitgebreid vastgelegd door diverse aanwezige reporters van de radio en de kranten. Door Haye Thomas werd daarop, mede namens de hele familie Thomas, een dankwoord uitgesproken aan het adres van de Schokkervereniging. Hij beschouwde het als een hele grote eer dat de Schokkervereniging tot een herdruk van het boek van zijn vader was overgegaan. Veel van onze leden maakten later van de gelegenheid gebruik om hun exemplaar van "Wijkend water" door Haye Thomas te laten signeren.

Het aantal verkochte boeken is de 1200 inmiddels ruim gepasseerd. Hiermee heeft het bestuur een duidelijke bevestiging gekregen van haar keuze om ter gelegenheid van het eerste lustrum te kiezen voor herdruk van "Wijkend water". Het bestuur wil hierbij eenieder die aan dit succes heeft bijgedragen, danken voor hun inzet!

In de middag bestond de mogelijkheid om met de bus naar het centrum van Urk te gaan voor een rondwandeling, een bezoek aan het Museum, een beklimming van de vuurtoren of een bezoek aan de haven. Vooral het Museum bleek de moeite van een bezoek waard. Wellicht een goede suggestie als U (toevallig) in de buurt van Urk komt.
Al met al was de Schokkerdag 1990 wederom een zeer geslaagde dag.
Urk, bedankt voor de gastvrijheid en de gezellige dag!
 
Bron: Nieuwsbrief nr. 11, november 1990

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.