• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Het was een goede keuze van het bestuur van de Schokkervereniging om de Schokkerdag van 3 september 2011 weer eens in het oude Zuiderzee-stadje Elburg te houden.
Net zoals de vorige keer, in 1996, waren we te gast in Restaurant & Partycentrum De Haas in de Jufferenstraat. Zo rond tien uur in de ochtend zaten de eerste gasten al aan de koffie, te kletsen met oude kennissen en verre of minder verre familieleden.

Om half elf begon het serieuze deel van de dag: de jaarlijkse ledenvergadering. Onze voorzitter Theo Grootjen constateerde enigszins ongerust dat het aantal deelnemers aan de Schokkerdag steeds minder wordt. Dit jaar hadden zich slechts 106 mensen aangemeld, reden voor de voorzitter om de leden op te roepen met ideeën en voorstellen te komen voor de invulling van de toekomstige Schokkerdagen. Een tweede punt van zorg is de vergrijzing van ons ledenbestand en de terugloop van het aantal leden. Het bestuur is aan het bekijken hoe men de ledenwerving een nieuwe impuls kan geven, aldus de voorzitter.

Na het gebruikelijke bespreken van de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen en de verslagen van de kascontrolecommissie volgde de bestuursverkiezing. Bestuursleden Dick Bruins en Cor Corjanus waren eigenlijk aan de beurt om af te treden, maar omdat ze beiden herkiesbaar waren, bleven zij met toestemming van de ledenvergadering nog een aantal jaren in functie. Els Koek liet helaas weten in september 2012 te willen stoppen als secretaris van de Schokkervereniging.
Na de vergadering was er gelegenheid om tegen gereduceerde prijs het nieuwe fotoboek “Schokland in beeld / Images of Schokland” van Wim Lanphen te kopen, wat velen deden.
Vervolgens kwam een kenner van oud-Elburg ons het een en ander vertellen over al het moois dat we ’s middags moesten gaan zien in het stadje. Maar eerst moesten we zorgen dat het uitgebreide broodbuffet weggewerkt werd, maar daar hadden de Schokker-nazaten geen enkele moeite mee.
Toen dat om een uur of half twee gebeurd was, was het tijd om de benen te strekken en een poosje door Elburg te kuieren, om te controleren of die mooie verhalen van die oud-Elburg-kenner wel klopten. Sommigen onder ons bleken verdacht snel al weer ergens op een terrasje te zitten, anderen bezochten de fraaie kerk, de haven of een opengesteld oud muurhuisje.

Om half vier was iedereen weer terug in De Haas, voor een optreden van de Dudeldoppen onder leiding van Kampenaar Henk Loos.
Tot slot werd er nog een broodje gegeten en een kop koffie genuttigd, werden er handen geschud en wangen gekust, en was er weer een gezellige Schokkerdag voorbij.

NB: Henk Loos, die zo mooi kon zingen, en jarenlang een van de gangmakers op de Schokkerdagen was, overleed voorjaar 2012 aan longkanker. We zullen hem missen.