• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Mooi weer was het niet, slecht was het ook niet, die morgen van de 14e september.
De plaats van samenkomst was Partycentrum 'De Haas' en we moesten volgens de uitnodigingskaart parkeren op: Parkeerplaats 'Elburg Vesting'. Daar sta je dan, uit de polders komende, want ook aan die kant ligt een parkeerplaats 'Elburg Vesting', keurig vermeld op de A.N.W.B. borden. Maar Schokkers zijn vernuftig, dus kwamen we allemaal bij Partycentrum 'de Haas'.

Uw verslaggever dacht dat we allemaal veel te vroeg kwamen, want de zaal was nog niet klaar, dus mochten we in gelagkamer plaats nemen. We hadden ook daar tijd voor een praatje en een kopje koffie en omdat de deelnemerslijsten waren rondgedeeld konden we allemaal kijken wie er die dag aanwezig waren.

Na enige tijd konden we de zaal betreden en kon de jaarvergadering beginnen onder leiding van onze voorzitter Ben Kroes, die met zijn bekende welsprekendheid het niet te lang maakte en er ontstond een leuke open rondvraag. Er werd getracht een video over het wel en wee van Elburg te laten zien, maar beeld èn geluid waren niet best.
Misschien was het gelukkig dat juist op dat moment de burgemeester van Elburg, de heer van Hout, binnenkwam en enkele vriendelijke woorden tot ons sprak. Hij kende zelfs het rijmpje van de dominee, die op Schokland zou gaan preken. Hij werd door Ben Kroes bedankt en hij kreeg als aandenken een Schokkerbeeldje aangeboden.
Intussen had onze muzikant Jan Balt uit Bolsward zijn plekje gevonden en verzorgde de achtergrondmuziek bij de voortreffelijke lunch. Na de lunch werden kerstkaarten verkocht en kon men in Elburg, bij de bottervloot zich vertreden, maar dit viel helaas in het water, door het weer. Sommigen hebben zich desondanks kostelijk geamuseerd en anderen begaven zich weer 'Haaswaarts', waar men vanaf een uur of half vier kon genieten van een drankje en muziek. Het werd een plezierig uurtje, met veel samenzang en het optreden van enkele spontaan ontstane koortjes. Er waren ook solisten, zoals Henk Loos, die met veel verve 'Droomland' bracht en Jannie Rieff, die tranen trok met haar vertolking van een 'oud' liedje van haar opa over een beetje geluk. Het 'Vaarwel Schokland' wilde maar niet lukken, totdat het koortje zich in het toilet terugtrok om al doortrekkend het 'Vaarwel Schokland' te oefenen en... het lukte en uit volle borst.

Vanzelfsprekend kwamen de koffie en de broodjes te vroeg en dus ook het afscheid. Later hoorde ik dat ze in Kampen nog wat door gefeest hebben maar daar waren wij niet meer bij.
Tot de volgende Schokkerdag.

Thijs Jansen, Schokker Erf 33A, september 1996