• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Zaterdag j.l. was het weer zo ver. Maar liefst 426 Schokker nazaten en belangstellenden hadden zich verzameld in Lelystad-haven, waar het party-schip 'Eureka' al klaar lag voor de afvaart naar Hoorn. Opvallend was de sterke Urker delegatie naar dit iedere keer weer spektaculaire gebeuren.

Het begon allemaal in 1985 met de uitgave van het boekje 'Het verlaten eiland' van de historicus dr. P.J. Bouman. De presentatie van dat boekje vond plaats in 'De Ark'. De Stichting Urker Uitgaven had in verschillende bladen een oproepje geplaatst ter opsporing van oud-Schokkers. Er was gerekend op zo'n honderd mensen. Het werden er honderden... Diezelfde dag was de oprichting van de Schokker Vereniging een feit.

In 1990 volgde de uitgave van het boek 'Wijkend Water' van de bekende Amsterdamse journalist Fred Thomas. De presentatie van dat boek in 'De Koningshof' in Urk vormde de kroon op het eerste lustrum van de club van oud-Schokkers. Weer een jaar later werd in de Kamper wijk Brunnepe het Schokker monument onthuld. Een bewijs dat deze vereniging bruist van aktiviteiten. ‘Wijkend Water’ was binnen enkele weken uitverkocht.
De voorzitter van de vereniging, Henk Toeter, somde een aantal aktiviteiten op: Er wordt veel gedaan aan stamboomonderzoek en aan het uitbreiden en ordenen van het foto-archief. Waardering werd uitgesproken aan het adres van gemeente Urk en museum 'Het Oude Raadhuis', waar ruimte beschikbaar werd gesteld voor een tentoonsteling over de geschiedenis van het eiland Schokland. "De Schokkers kunnen daar in het Urker museum zien hoe hun voorvaderen gewerkt hebben aan de hand van een nagemaakte botterroef".

Schokkerdracht
Een nieuw initiatief is een voorgenomen onderzoek naar de genomen onderzoek naar de Schokkerdracht aan de hand van de nog bestaande streekdrachten van Volendam en Urk. Een werkgroep, waarin o.a. zitting hebben onze plaatsgenoten Alie Weerstand en Puck van der Zwan, is daartoe opgericht. Hoewel dankbaar voor de op Urk geboden ruimte, noemde Toeter toch Schokland de beste plek om ruimte te bieden aan het cultuur-historisch verleden van het voormalig eiland. Hij sprak de hoop uit dat er een verbetering in de relatie met het huidige museum op Schokland tot stand zou komen.

In het middagprogramma stond een bezoek aan het Westfries museum in Hoorn centraal, waar extra suppoosten ingezet waren voor een optimale voorlichting.
Tijdens de terugvaart kon worden genoten van een uur durend klankbeeld van de heer en mevr. Drost uit Hoorn. De gesproken tekst en de goed gekozen muzikale achtergrond gaven een sfeervolle impressie van Schokland, waarbij beelden van toen geprojekteerd werden op het eiland van nu.

Vermeldenswaardig tenslotte is de verkiezing van onze plaatsgenote Alie Weerstand-van Eerde tot lid van het algemeen bestuur van de Schokkervereniging.

Bron: Stuurboord van 23-09-1992