• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Dit nummer bevat enkele artikelen, die met Vollenhove te maken hebben. Vanwege de tentoonstelling 'Welkom Schokkers' in het Cultuur Historisch Centrum in Vollenhove, waarin vrijwel alle in depot liggende realia van onze vereniging worden getoond, is Henk van Heerde in de geschiedenis gedoken van 'het Fort' - waarvan al een afbeelding in ons vorige nummer stond. In Schokkers op het Fort (1859) leest u precies welke Schokkers er in 1859 hun toevlucht zochten.
Ook de Schokkerdag houden we dit jaar in Vollenhove.

In Oude advertenties (7) dit keer een scheepje van Klappe uit Kampen, en de aanbesteding van de kapel in Vollenhove (benieuwd hoe die geworden is? Kom dan naar de Schokkerdag 9 september 2017 in Vollenhove)

In Nieuws las u al over de Succesvolle Schokker middag in Volendam. Bruno Klappe schrijft in Herinneringen van Leendert Spaander (1859) over één van de onderwerpen die ook op deze middag ter sprake kwamen, namelijk het huisje van Cornelis Kwakman dat in 1859 van Schokland naar Volendam ging. De ledenadministrateur kan in dit nummer 35 nieuwe Volendamse leden melden. Overigens schreef Jan Schilder al eens eerder over Volendammer Schokkers.

Frank Rijckaert maakte de kwartierstaat van Willy Broodbakker  (1934) uit Amsterdam, met uiteraard een toelichting. Wist u overigens dat de naam Broodbakker voorkomt in meer dan 30 artikelen op het besloten deel van onze website?

Bruno Klappe dook in de archieven het verhaal op over de Urker burgemeester die Schokland wilde afgraven (1864).

Van de voorzitter:
Uw bestuur heeft dit voorjaar niet stil gezeten. Er is gesproken met het Cultuurbedrijf over de plannen met het museum en over de samenwerking met Flevo-landschap betreffende de toekomst van het hele eiland. Er is nu geld voor het ombouwen van de presentatie in het huidige museum, dat de komende winter zal plaatsvinden en een viertal scènes opleveren waarin de bezoeker zich in een bepaald tijdvak waant. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols en werken we graag samen om ‘onze’ periode, die van het door vissers bewoonde eiland, zo goed mogelijk in beeld te brengen met een plek voor onze realia. De samenwerking met Flevo-landschap levert ‘de spannendste openluchtexperience van Nederland’ op. Op vijf locaties op het eiland wordt met nieuwe middelen het verleden op die plek via kijkers zichtbaar. ‘Zien wat er niet te zien is, zo komt Schokland weer tot leven’ is het motto. Het nieuwe museum, in het te realiseren Werelderfgoedcentrum net buiten de Zuidpunt, laat nog wel een paar jaar op zich wachten.

NB: het doorklikken op de verwijzingen in dit artikel werkt alleen indien u een inlogcode heeft voor het besloten ledendeel van onze website. Zie ook Aanvraag inlogaccount voor leden.