• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Johannes Bosch Na de komst van de Fransen in 1795 kwam er vrijheid van godsdienst in de Noordelijke Nederlanden. Het werd de rooms-katholieken toegestaan seminaries op te richten om priesters op te leiden. Joannes Bosch, geboren in een buurtschap ten noordoosten van Raalte, begon zijn opleiding in 1812 te ’s-Heerenberg en werd acht jaar later in Munster gewijd. We treffen hem in 1833 aan in het kruisherenklooster in St. Agatha waar hij werd geplaatst ‘tot zijn verbetering’. In 1838 volgde zijn benoeming tot waarnemend pastoor op het eiland Schokland, waar hij in 1842 stierf.

In deze historisch gedocumenteerde levensschets komt een zwakheid van Joannes Bosch aan de orde waarover hij de baas moet zien te worden. Het betreft verduistering. Joannes Bosch kon niet met geld omgaan en noodzaakte zijn kerkelijke overheden in actie te komen. Zij zagen tijdens zijn studietijd begane vergrijpen door de vingers. Van hun beleid in de eerste dertien jaar na Bosch’ wijding kon niets worden achterhaald, maar het optreden dat zij daarna aan de dag legden, getuigt van daadkracht.

Koos Spitse (1938-2012) is zich vanaf 2000, toen hij werd gepensioneerd als psychotherapeut/orthopedagoog bij een RIAGG, gaan interesseren voor kerk- en regionale geschiedenis. Zijn oogmerk is niet om Bosch of zijn overheden aan de schandpaal te nagelen, maar om de krachten te achterhalen die tot gedragsverbetering van een ontspoord man hebben geleid in een tijd waarin er nog geen geestelijke gezondheidszorg bestond.

J. Spitse
Joannes Bosch (1794-1842) - Van boerenzoon te Raalte tot priester op Schokland - ISBN 978 90 5625 317 2 - Uitgeverij Valkhof Pers, 2010 - €13,50
Het boek is te bestellen bij de uitgever.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.