• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Tweezaam? Schokland en Urk in de 19de eeuw: twee eilanden, twaalf kilometer van elkaar gelegen, omspoeld door de Zuiderzee. Kleine, geïsoleerde vissersgemeenschappen, die ogenschijnlijk veel op elkaar leken. Maar vormden zij werkelijk een eenheid? Die vraag was het uitgangspunt bij het historisch-demografisch ondrzoek van Schokland en Urk over de periode 1812-1859, uitgevoerd door A.K. Bootsma, E.S. Bootsma en R. Bootsma-Halma. De resultaten worden in de bundel Tweezaam? gepubliceerd.

De auteurs hebben gebruik gemaakt van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van Schokland en Urk uit de jaren 1812-1859. Daarnaast werden andere bronnen - zoals kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en gemeentelijke bevolkingsgegevens - in het onderzoek betrokken. Doel was daarbij niet het schrijven van een historisch werk in de eigenlijke zin van het woord. Het ging erom door verzamelen, tellen en rangschikken van feiten een kwantitatieve analyse te maken van de bevolking van Schokland en Urk.

De in Tweezaam? gepresenteerde minutieuze studie naar de 19de-eeuwse bevolkingsopbouw van de beide Zuiderzee-eilanden biedt een nieuwe en soms verassende blik op de mens achter de statistische gegevens. Toekomstige historici zullen de resultaten kunnen gebruiken als bouwstenen voor hun reconstructie van een verloren werkelijkheid.

A.K. Bootsma, E.S. Bootsma & R. Bootsma-Halma
Tweezaam? - Een historisch-demografisch onderzoek van Schokland en Urk 1812-1859 - ISBN 90-6697-141-x - Stichting IJsselacademie, Kampen, 2002

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.