• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Ab (Albertus) Klappe (Kampen, 1 februari 1922 - 11 januari 2004 ) was een van de grondleggers van de Schokkervereniging.

In 1974 werd de ‘Schokker‘ in Ab Klappe wakker en raakte hij steeds meer betrokken bij het leven van zijn voorouders. Hij verzamelde, onderzocht en registreerde, maakte en onderhield contacten met andere Schokker nazaten. In 1985 kreeg hij tijdens de Urkerdag, waar veel Schokkers zijn, een kwartiertje spreektijd. Aan het eind van zijn betoog stelde hij de vraag: ‘Schokkers in de zaal, wie doet ermee als we een Schokkervereniging oprichten?‘ Vele handen gingen omhoog en van dat moment af  kennen we in feite de Schokker-vereniging.

Ab Klappe was in Kampen werkzaam in de sigarenbranche. In zijn vrije tijd dook hij in het verenigingswerk, want het besturen zat hem in zijn bloed. Als vakbondsman leerde menigeen hem kennen. Voor de Schokkervereniging was dit uiteraard van belang. Hij verzorgde lezingen over Schokker families op plaatselijke bijeenkomsten en verstrekte informatie over de 100 families, de 500 gezinnen en de 2.500 mensen die tussen 1688 en 1859 op Schokland leefden. Hij wilde dit doen om zijn kennis voor het nageslacht te behouden.

Onder zijn hand kreeg het verenigingsblad Het Schokker Erf gestalte. Niet voor niets werd hij ‘Ab de Schokkoloog‘ genoemd in een van de vele interviews die van hem afgenomen werden.
Duizenden uren investeerde hij in het aanleggen van computerbestanden van ruim 30.000 mensen met een Schokker verleden. Hij heeft hiermee de aanzet gegeven tot die bloeiende Schokkervereniging van nu. Van oktober 1985 tot september 1993 was hij als bestuurslid en als adviseur voor de Schokkervereniging actief.

Voor zijn inzet en het vele werk dat hij verrichtte voor de vereniging werd hij op de Schokkerdag in 1994 benoemd tot erelid. Hij bleef nog tot 2000, toen het wat minder met hem ging, als redacteur van het Schokker Erf actief, daarbij ondersteund door zijn zoon Bruno die het uiteindelijk helemaal van hem overnam.
 
Bron: De Stentor, 16-1-2004

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.