• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
In dit nummer staan vier artikelen van onze vaste schrijver Bruno Klappe, aangevuld met wat er in oude kranten ooit over Schokland verscheen.
Het hoofdartikel gaat over een Schokker die in Amsterdam het verkeerde pad op ging, Willem Klein en de lange arm der wet. Bruno dook in allerlei registers, vond foto's en maakte de kwartierstaatvan deze Willem Klein.
Onvoldoende water voor Schokland komt uit de krant, in de periode dat het eiland net op het droge lag in de Noordoostpolder.
Bruno Klappe zocht uit welke schepen er behoorden tot de Schokker vloot in 1886 - met schepen die geregistreerd waren in Kampen, Vollenhove en Volendam.
Een derde artikeltje uit het werk van de Kamper 'Steur' is “Schokkelaand”.
Tot de Schokker tradities behoorde kennelijk ook luiemotte bleek uit een foto in een 'exotisch' tijdschrift, en dus aanleiding voor Bruno om eens in die traditie te duiken.
Hoe een Schokker nazaat in Wormerveer terecht kwam leest u in Gouden bruidspaar op het Sluispad in Wormerveer (1950).
Tenslotte een gedicht over De Afsluitdijk (1932).

Van de voorzitter

We zijn als bestuur vreselijk geschrokken van het plotseling overlijden van Wim Konter, onze vicevoorzitter. Nog geen twee weken na een online bestuursvergadering bereikte ons het droevig nieuws. Corona had hem geveld en na een korte tijd op de IC was het voor hem afgelopen. En hij was altijd zo voorzichtig omdat hij wist dat hij erg kwetsbaar was. zie ook Vicevoorzitter Wim Konter overleden (11-11-2020)
De algemene ledenvergadering hebben we schriftelijk moeten houden, en leverde slechts één reactie op. In opnieuw een online vergadering hebben de vier overgebleven bestuursleden – Jos was zoals gepland gestopt – op basis van de voorliggende situatie besloten en gehandeld. Het verslag daarvan leest u hier: Algemene ledenvergadering 2021 en van daaruit kunt u ook de verslagen bereiken van de secretaris, ledenadministratie, penningmeester en kascommissie. 
Het aanbod van Jos om wel door te gaan met de ledenadministratie hebben we met beide handen aangegrepen, ook al is het volgens ons Huishoudelijk Reglement een taak van de penningmeester. Willen we de aanbeveling uit de ALV van januari 2020 doorvoeren, dan moet dat reglement dus worden veranderd. Statutair moeten we tenminste vijf bestuursleden hebben, maar gelukkig heeft Jan Meijer desgevraagd in de vacature voorzien. En nu maar hopen dat er zich binnenkort alsnog een nieuwe penningmeester meldt, en ook een opvolger voor mij wanneer ik statutair over twee jaar, of een jaar eerder, mijn functie over moet dragen.
Voorlopig is het allerbelangrijkste dat er een einde aan de coronatijd komt. Dat we als bestuur eindelijk weer eens gewoon op Schokland kunnen vergaderen, in een museum waar tientallen mensen rondlopen en van de geschiedenis van het eiland en zijn bewoners genieten.
 
Henk van Heerde

NB: het doorklikken op de verwijzingen in dit artikel werkt alleen indien u bent ingelogd op het besloten ledendeel van onze website. Zie ook Aanvraag inlogaccount voor leden
Digitale abonnees op Het Schokker Erf krijgen op dezelfde dag dat het papieren nummer wordt verspreid, een e-mailbericht. Daarin staat dan een verwijzing naar dit artikel en een link om het blad in PDF te downloaden. Helaas blijkt dat bij abonnees met een e-mailadres bij Gmail dit bericht vaak in de spam-mailbox terechtkomt. Daar kan het met enige moeite teruggevonden worden, beter is het om ons verzendadres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., toe te voegen aan de contacten (Google) of de lijst veilige / bekende afzenders. Wij kunnen hier voor zover ons bekend niets aan doen.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.