• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Bruno Klappe en Wim Veer hebben opnieuw een aantal interessante historische artikelen gevonden en geschreven. Het gaat over De visrokerij van Kalter & Grootjen in Kampen aan het begin van de 20e eeuw, Een koude tocht en een kranige redding in 1929 op Schokland, en Marken, reuzen en kamelen over het andere eiland in de Zuiderzee.
Ons lid Frank Rijckaert uit Doetinchem schreef Klaasje en Eva de Graaf waarin hij verder ingaat op de personen uit het eerder verschenen artikel  Klaasje de Graaf was familie van een prinses.
In de fotogalerij Schokker nazaat  Albert Jan Gosem (1884-1917) , zoon van Gosem, Jan (1843-1919). Een avontuur van Tijmen de Boer (1852-1934) haalde in 1886 de krant, zie Bliksems!.
Bruno klappe behandelt opnieuw enkele Oude advertenties (2) met wetenswaardige zaken.

Verder in dit nummer het verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst: 16 januari 2016, een artikel van Jos de Boer, die in de wijk Zuidert te Emmeloord woont, en een artikel over ons erelid  Raymond van Kooten (1946).
Tenslotte de veranderingen in het ledenbestand en een oproep van Museum Schokland voor rondleiders.


CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.