• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Dit nummer bevat enkele artikelen, die met Vollenhove te maken hebben. Vanwege de tentoonstelling 'Welkom Schokkers' in het Cultuur Historisch Centrum in Vollenhove, waarin vrijwel alle in depot liggende realia van onze vereniging worden getoond, is Henk van Heerde in de geschiedenis gedoken van 'het Fort' - waarvan al een afbeelding in ons vorige nummer stond. In Schokkers op het Fort (1859) leest u precies welke Schokkers er in 1859 hun toevlucht zochten.
Ook de Schokkerdag houden we dit jaar in Vollenhove.

In Oude advertenties (7) dit keer een scheepje van Klappe uit Kampen, en de aanbesteding van de kapel in Vollenhove (benieuwd hoe die geworden is? Kom dan naar de Schokkerdag 9 september 2017 in Vollenhove)

In Nieuws las u al over de Succesvolle Schokker middag in Volendam. Bruno Klappe schrijft in Herinneringen van Leendert Spaander (1859) over één van de onderwerpen die ook op deze middag ter sprake kwamen, namelijk het huisje van Cornelis Kwakman dat in 1859 van Schokland naar Volendam ging. De ledenadministrateur kan in dit nummer 35 nieuwe Volendamse leden melden. Overigens schreef Jan Schilder al eens eerder over Volendammer Schokkers.

Frank Rijckaert maakte de kwartierstaat van Willy Broodbakker  (1934) uit Amsterdam, met uiteraard een toelichting. Wist u overigens dat de naam Broodbakker voorkomt in meer dan 30 artikelen op het besloten deel van onze website?

Bruno Klappe dook in de archieven het verhaal op over de Urker burgemeester die Schokland wilde afgraven (1864).

Van de voorzitter:
Uw bestuur heeft dit voorjaar niet stil gezeten. Er is gesproken met het Cultuurbedrijf over de plannen met het museum en over de samenwerking met Flevo-landschap betreffende de toekomst van het hele eiland. Er is nu geld voor het ombouwen van de presentatie in het huidige museum, dat de komende winter zal plaatsvinden en een viertal scènes opleveren waarin de bezoeker zich in een bepaald tijdvak waant. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols en werken we graag samen om ‘onze’ periode, die van het door vissers bewoonde eiland, zo goed mogelijk in beeld te brengen met een plek voor onze realia. De samenwerking met Flevo-landschap levert ‘de spannendste openluchtexperience van Nederland’ op. Op vijf locaties op het eiland wordt met nieuwe middelen het verleden op die plek via kijkers zichtbaar. ‘Zien wat er niet te zien is, zo komt Schokland weer tot leven’ is het motto. Het nieuwe museum, in het te realiseren Werelderfgoedcentrum net buiten de Zuidpunt, laat nog wel een paar jaar op zich wachten.

NB: het doorklikken op de verwijzingen in dit artikel werkt alleen indien u een inlogcode heeft voor het besloten ledendeel van onze website. Zie ook Aanvraag inlogaccount voor leden.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.