• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het eerste artikel, van Wim Veer, gaat over Bot. De uitdrukking 'bot vangen' heeft niets met vis te maken, en er is dan ook heel wat bot gevangen en gegeten door de Schokkers. Maar in 1935 was het gedaan met de lekkere, vette 'Zuiderzeebot'.

Bruno Klappe vond een krantenartikel uit 1756 over bij Schokland na een grote storm aangespoelde mast met zeven lijken. Hij schreef al eerder over vondsten na deze storm in Schokker Erf 80.

Dan een vraag van hem over een kerkstoof van Schokland, voor het laatst gezien in een tentoonstelling te Kampen in 1946.

Frank Rijckaert schrijft over Dick Bruins' Schokker afkomst. Dick was bestuurslid van onze vereniging tot zijn plotselinge overlijden in 2013.

In 1868 stormde het hevig in ons land, en de krant meldt de gevolgen van deze storm voor de Schokker nazaten die zich in Brunnepe had gevestigd. Bruno Klappe schreef er het artikel  Een orkaan treft Kampen (1868) over. Overigens stond eerder in ons blad: Orkaan teistert Schokland (1836) 

Het liep anders met de pruimen (1831) gaat over een enigszins raadselachtige correspondentie.

Bruno Klappe beschrijft in de rubriek 'De fotogalerij' Jan Ouderling (1856-1943) en Aaltje de Boer (1858-1940) .

Het buitenlicht aan de Ketel maakte heel wat tongen los in 1887. Sommigen vonden het absoluut onvoldoende functioneren, anderen vonden dit weer gezeur. Wie waren dit? Bruno Klappe zocht het uit.

In 2008 werden de details van 'het product Nico Kwakman' uiteengerafeld in een boek door zijn echtgenote. Frank Rijckaert maakte nu de kwartierstaat  en analyseert het genoemde percentage Schokker bloed.

Verder in het blad het Jaarverslag 2017 , de Jaarrekening 2017 en balans, de Notulen van de algemene ledenvergadering 2018 (concept), het Verslag van de ledenadministrateur over het jaar 2017
De Nieuwjaarsbijeenkomst, tijdens welke de ledenvergadering plaatsvond, was goed bezocht. Tijdens de bijeenkomst werd ook het nieuwe boek van Bruno Klappe gepresenteerd: Impressies van Schokland (2017)
Twee nieuwe bestuursleden maakten hun opwachting: Frank Rijckaert en Patrick Goosen.
Al met al weer 48 bladzijden met boeiende artikelen. Ik wens u veel leesplezier!

Namens het bestuur wens ik u een gelukkig en gezond 2018 toe.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we stilgestaan bij het vorige jaar, en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. De diverse verslagen vindt u in dit nummer, de begroting stond al in het vorige nummer. Na de succesvolle Schokkerdag in Vollenhove hopen we op een grote toeloop bij de volgende Schokkerdag, op 8 september. Deze vindt plaats in Amsterdam – mits we de organisatie daarvan rond krijgen. Mocht u zich al willen opgeven, bijvoorbeeld bij het overmaken van de contributie, houdt dan rekening met € 40 aan deelnamekosten. 
Het Kamper Schokkerkoor zong weer prachtig in het oude kerkje, onder andere ‘Als de zuidwester loeit’. Een foto staat op blz. 1.
Het jubileumnummer 100 van dit blad viel in de smaak. En als cadeautje van onze drukker Multicopy kregen we 10% korting! Vanaf dit nummer maken we overigens geen onderscheid meer tussen de redacties ‘historie’ en ‘nieuws’.
De aan het museum in Vollenhove uitgeleende realia liggen weer in depot te wachten op een volgende tentoonstelling. Iets voor in uw woonplaats? We denken graag mee, zoals we dat ook deden voor de vernieuwde inrichting van Museum Schokland.
Gaat dat zien, vanaf begin april is het museum weer open voor het publiek. Dan zal ook het restaurant een opfrisbeurt hebben gekregen.
Voor Schokland als Werelderfgoed zijn de komende maanden van belang, met name de beslissing van de raad van de gemeente Noordoostpolder ten aanzien van het geld dat er voor nodig is: Gemeenteraad NOP onder voorwaarden akkoord met plan voor Schokland. Volg het nieuws op onze website! 

Henk van Heerde, voorzitter

NB: het doorklikken op de verwijzingen in dit artikel werkt alleen indien u bent ingelogd in het besloten ledendeel van onze website
 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.