• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

 

Inhoudsopgave van Het Schokker Erf nr. 26-50

Titel van artikel: Auteur : Waar :

Toelichting:

Op Schokland (1903) (2) L. Nooter SE26, p02-08 Artikel uit Eigen Haard, 1903.
De nagelaten goederen van Willem Steenbeek (1814) Ab & Bruno Klappe SE26, p09-14 Willem Reinders Steenbeek was schoolmeester op Ens.
Een secreet voor de Ensenaren (1853) Bruno Klappe SE26, p15 Voorstel uit 1853 om een openbaar toilet op Ens te maken.
De fotogalerij Ab Klappe SE26, p16-22 Boer, Johannes Thijmens de (1850-1927) en Antonia Maria Zoetebier (1850-1920)
Konter, Anna Alberts (1828-1918)
Karel, Catharina (1852-1933)
Een onbekende drenkeling (1853) Bruno Klappe SE26, p23 Onbekende drenkeling in 1853 op Schokland begraven.
Korrektie Redactie SE26, p23 Korrektie op Schokker Erf 23, p33.
Groot, Theunis Jansz (1690-?), stamreeks Ab Klappe SE26, p24-25 Voorouders van Willem Willems Groot (1813-1879), met toelichting.
Een zeer onverdraaglijk mensch (1853) Bruno Klappe SE26, p26-28 Grietje Jonker, vroedvrouw op Emmeloord, verlaat zonder toestemming het eiland en breekt het brandspuithuisje open.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE26, p30-31 Vraag 69: Willem van Eerde (1879-1954).
Schepen in het ijs (1853) Bruno Klappe SE26, p31 In ijs vastgeraakte beurtschipper dankt in 1853 de Schokkers voor hun hulp.
Stamreeks Van Eerde Ab Klappe SE26, p32-33 Voorouders van Willem van Eerde (1879-1954)
Bakens, seinen en tonnen nabij het oude eiland Auke Weerstand SE26, p34-37 Kustbeschrijving en havens: Schokland.
Lichten en mistseinen: Schokland.
Tonnen: Schokland.
Merken en banken in de Zuiderzee.
Merken voor vaartuigen met niet meer dan 18 dM diepgang.
Watergetijden en stroomen.
Stormschade op Schokland in 1853 Bruno Klappe SE26, p38 Baken Emmeloord verwoest, koe verdronken, huizen beschadigd en verwoest in 1853.
Schepen in het ijs (1853) Bruno Klappe SE26, p39-41 Schokkers zouden in 1853 geen hulp hebben geboden aan opvarenden van ingevroren schepen.
Het geheim van Schokland Tromp de Vries SE27, p02-07 Verklaring voor de naam Schokland.
De fotogalerij Ab Klappe SE27, p08 Goosen, Albert Jansen (1810-1894)
Sul, Jan Bruinsen (1853-1922)
Klappe, Dirk Jan (1854-1937) en Eva Kwakman (1864-1934)
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE27, p17-18 Vraag 70: Eerden, van (Millingen, Duitsland, Beverwijk)
Vraag 71: Coridon in Blankenham
Dubbeld Diender koopt een huis in Kampen (1826) Ab & Bruno Klappe SE27, p19-21 Verkoopakte uit 1826.
Plechtigheden bij het begraven van lijken (1856) Donald Veenendaal SE27, p21-22 Archiefstuk uit 1856.
Klappe, Jan Albert (1894-1959) - kwartierstaat Ab Klappe SE27, p23 Voorouders van Jan Albert Klappe (1894-1959).
Boer, de Cornelis (1899-1982) - stamreeks Ab Klappe SE27, p24-26 Voorouders van Cornelis de Boer (1899-1982), met toelichting.
Op Schokland (1903) (3) L. Nooter SE27, p27-33 Artikel uit Eigen Haard, 1903.
De noodlijdende bevolking van Schokland
 (01)
Bruno Klappe SE27, p34-41 De jaren 1838-1839.
De indijking van Schokland door de particulier E.C. Enklaar (1858) Donald Veenendaal SE28, p07-11 Voorstel tot indijking uit 1858.
De fotogalerij Ab Klappe SE28, p12-20 Botter, Johanna Dirks (1844-1933)
Sul, Lijsje (1852-1926)
Kwakman, Jan (1850-1924)
Emmeloord rond 1800, een impressie (1) Wim Veer SE28, p21-23 Willem Dirks Veer in 1808 betrapt op het weghalen van schelpen op het strand van Emmeloord.
Korrektie Redactie SE28, p24 Korrektie op Schokker Erf 27, p24-26.
Kamper - stamreeks Ab Klappe SE28, p30-31 Voorouders van Willem Dubbels Kamper (1836-1920), met toelichting.
Klein, Jacob Willems - kwartierstaat
 
Ab Klappe SE28, p32-34 Voorouders van Jacob Willems Klein (1847-1913), met toelichting.
Een overwintering op het eiland Schokland (1928) Arend Jetses SE28, p36-38 Belevenis van een 17-jarige schippersdochter in de winter van 1927-1928.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE28, p39-41 Vraag 72: Schokker, Jan Janszoon
Vraag 73: Geertje Ham.
Iets over Schokland en de Zuiderzee (1847) mr. G.A  de Meester SE29, p02-04 Sporen van oude wegen op de bodem van de Zuiderzee?
Uit de “Algemeene Konst- en Letterbode”, 1847.
Twee gearresteerde Schokkers (1856) Ab & Bruno Klappe SE29, p05-07 Louwe Tromp in 1856.
Albert Bruins Diender in 1856.
Noordoostpolder Jan H. de Groot SE29, p08 Gedicht uit “Kaleidoscopisch”.
Kwartierstaat van Klappe, Aleida (1856-1934) Ab Klappe SE29, p09 Voorouders van Aleida Klappe (1856-1934).
De fotogalerij Ab Klappe SE29, p10-16 Klappe, Aleida (1856-1934).
Visscher, Albert (1857-1948)
Gosem, Jan (1843-1919) en zijn vrouw Jansje Keizer
Kwartierstaat van Visscher, Albert (1857-1948) Ab Klappe SE29, p17 Voorouders van Albert Visscher (1857-1948).
Schokland en de Schokkers (1930) (1) Johan Karel SE29, p18-27 Schokland voorheen.
Benaming en klederdracht der Schokkers.
Verschil in dialect.
Godsdienst.
Het schoolwezen.
Bedrijfsleven.
Woongelegenheid.
Levensmiddelen-voorziening.
Bijnamen.
Onderling verkeer (buurten).
Met noten van Ab Klappe.
De noodlijdende bevolking van Schokland
(02)
Bruno Klappe SE29, p28-38 Het jaar 1830.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE29, p39-40 Vraag 74: Afmetingen van Schokland in 1859
.
Schokland en de Schokkers (1930) (2) J. Karel SE30, p02-08 Zeden.
Verarming der Schokkers.
De katoenweverij op Schokland.
De ontruiming.
Met noten van Ab Klappe.
Stamreeks Ouderling Ab Klappe SE30, p09 Voorouders van Ouderling, Johannes (1856-1943)
De fotogalerij Ab Klappe SE30, p10-16 Ouderling, Johannes (1856-1943)
Boer, Hermanus de (1852-1944) en Aleida Karel (1859-1957)
Karel, Johannes (1868-1951)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE30, p16 Zoontje van Jacob Grootjen in Kampen in 1917 verdronken in de IJssel.
De noodlijdende bevolking van Schokland
(03)
Bruno Klappe SE30, p17-29 Periode 1839-1840.
De nieuwe kerk van Ommen - terugblik op Schokland (1939) Fred Thomas SE30, p30-37 Kerkelijke bijzonderheden.
Hoe arm ze waren.
Schuld was er niet.
De ramp van 1825.
Hoe de storm huishield.
Naar de ontruiming.
Wat er van over is.
(artikel uit de Tijd van 29-3-1839, met noten van Bruno Klappe).
Stamreeks Mastenbroek Ab Klappe SE30, p38-39 Voorouders van John Henry William Mastenbroek, met toelichting.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE30, p40-41 Vraag 75: Dirk Sluimer (1803-1832).
Van een verlaten eiland (1926) A.J. Reijers SE31, p02-09 Artikel uit “Buiten” van 9-10-1926.
Een bidprentje met een verhaal van Neeltje Kwakman, mijn opoe Greetje Mast-Lok SE31, p10-11 Kwakman, Neeltje Maria (1866-1958)).
Verboden te schelden en te vechten (1641) Bruno Klappe SE31, p12-13 Verbodsbepaling uit 1641, ondertekend met handmerken.
Emmeloord rond 1800, een impressie (2) Wim Veer SE31, p14-17 Schelpen als bestrating.
Begraven van doden.
Schade aan de netten.
Vee op de dijken.
Onder welke overheid valt Schokland?
Vaarwel mijn Zuiderzee Mariap van Urk SE31, p17 Gedicht.
De fotogalerij Ab Klappe SE31, p18-24 Karjanus, Albert (1853-1939)
Boer, Aleida de (1858-1940)
Kwakman, Jan (1850-1924)
Hoogwater in de Nieuwe Haven te Kampen.
foto met o.a. Bruin Klappe, Joop Diender, Gerrit Ouderling en Jacobus Wilhelmus Kwakman.
De ontruiming van de Zuiderbuurt (1854) Ab & Bruno Klappe SE31, p25-29 Zuiderbuurt in 1854 ontruimd. Met namen van de bewoners.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE31, p30-32 Vraag 76: Rein Lucas de Kleine en Aaltje Klappe
Kleine, de - stamreeks Ab Klappe SE31, p32-33 Voorouders van John Herbert de Kleine (1933).
Een zeer persoonlijke reaktie op het artikel “Schokland en de Schokkers” C. Janssen (Carla van Jannig van Aaf van Bokkie) SE31, p34-36 Diene Gerrits Bien
Helderziendheid, bijgeloof.
Schokker namen op het Urker Vissersmonu­ment(1) Auke Weerstand SE31, p37-40 Teunis de Groot (1842-1877).
Willem Ruiten Jzn. (1849-1889).
Jacob Ruiten Wzn. (1878-1889).
Jan Buter (1900-1968).
De tragedie van een eiland (Kath. Illustratie, 1954) L.S. SE32, p02-16 Artikel uit Katholieke Illustratie van 23-1-1954.
Schokkers uit het zuiden? Bruno Klappe SE32, p17 Peter Sul ontdekt een dorpje Sul in Portugal.
De fotogalerij Ab Klappe SE32, p18-25  Ruiten, Rinze (1870-1953).
 Sul, Johannes (1865-1952) en Eva Konter (1862-1955).
 Bien, Gerrit Jan (1859-1936) en Jannetje Klappe (1868-1936).
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE32, p25 Geboorte-advertentie van Stephanus Cornelis Diender (1917).
Kwartierstaat van Hermanus Ambrosius Sul Ab Klappe SE32, p27 Voorouders van Hermanus Ambrosius Sul (1893-1972).
De noodlijdende bevolking van Schokland
 (04)
Bruno Klappe SE32, p28-33 Het jaar 1841.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE32, p33 Trouw-advertentie van Neeltje Kale en Anth. H. van ’t Oever (1917).
Twee oude tekeningen van Schokkers ontdekt Bruno Klappe SE32, p34-37 Tekeningen van J. Plügger (1795-1871), in bezit van Donald Veenendaal.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE32, p37 Ondertrouw-advertentie van Petronella Ruiten en J. van der Pol (1838).
Kwartierstaat van Cornelis de Boer Ab Klappe SE32, p38 Voorouders van Cornelis de Boer (1906-1981).
Mag ik wat vagen? Ab Klappe SE32, p39 Vraag 77: Hermanus de Boer (1871-1947) en Maria Kwakman (1875-1942)
Emmeloord rond 1800, een impressie (3) Wim Veer SE33, p02-06 Willem Dirks Veer, veerman van Schokland op Kampen (1797-1815).
Museum Schokland ontdekt zeldzame gaper Anoniem SE33, p07 Artikel uit “De Reklame” van 6-4-1988.
Kwartierstaat van Louwe Harms Klappe Ab Klappe SE33, p08-09 Voorouders van van Louwe Harms Klappe (1819-1890), met toelichting.
Dood en dord hadt hij kunnen zijn (1801) Ab & Bruno Klappe SE33, p10-12 Jongelui gooien in 1801 stenen naar Albert Bruinsen Konter.
Eij ’t ook ‘eurd? (1) Driekus SE33, p13-14 Stukje in Kamper dialect over Gillot in Kampen. Uit Nieuw Kamper Dagblad.
Eij ’t ook ‘eurd? (2) Driekus SE33, p14-15 Stukje in Kamper dialect over Gillot in Kampen. Uit Nieuw Kamper Dagblad.
Stamreeks Buter Ab Klappe SE33, p16-17 Voorouders van Jan Buter (1868-1930).
Uit het dagboek van Jacob Paulus Amersfoordt (1851) Bruno Klappe SE33, p18-20 Bezoek aan Schokland in 1851.
Twee geloven op een kussen.... (1806) Ab & Bruno Klappe SE33, p21-23 Grietje Jacobs Goosen (r.k.) en Jan Arijs van der Graaf (niet r.k.) trouwden, en maakten veel ellende mee.
De fotogalerij Ab Klappe SE33, p24-30 Cornelis Kwakman, Cornelis (1867-1942) en Jacobje Mossel (1868-1948).
Johannes Ferdinandus Stroeve (1875-1950).
Groepsfoto met o.a. Albertus Maria de Boer, Thijmen Jongman, Thijmen Alberts de Boer, Nicolaas Klappe en Albert Klappe.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE33, p31-32 Vraag 78: Gosen uit Duitsland niet verwant met Schokland.
De noodlijdende bevolking van Schokland
(05)
Bruno Klappe SE33, p33- De jaren 1841-1842.
Het kerstlied van Schokland (1) Albert van Urk SE34, p02-07 Ziet het wonder hoog verheven.
Artikel uit het Kerst- en Nieuwjaarsnummer van “Het Urkerland”.
Het kerstlied van Schokland (2) L.J. van der Heijden SE34, p08 Fragment uit “Uit het kathliek verleden van Schokland”.
Eij ’t ook ‘eurd? (3) Driekus SE34, p09-11 Stukje in Kamper dialect over het kerstlied van Schokland. Uit Nieuw Kamper Dagblad van 1-12-1986.
Een oud kerstlied in ere hersteld Anoniem SE34, p11-13 Artikel uit Nivo, dec. 1986.
Beschrijving van Schokland en de Schokkers (Meijlink,1858)(1) dr. B. Meijlink SE34, p14-29 Artikel uit 1858.
 
Kwartierstaat van Magdalena Toeter Ab Klappe SE34, p30 Voorouders van van Magdalena Toeter (1866-1955).
Een Schokker schipper in den vreemde Wim Veer SE34, p31-33 De familie Van Emmerloot in Leeuwen.
De fotogalerij Ab Klappe SE34, p34-40 Corjanus, Gerardus (1870-1891).
Kaale, Willem (1863-1939).
Karel, Maria (1895-1968).
Korrektie Redactie SE34, p40 Korrectie op Schokker Erf 33, p30.
Beschrijving van Schokland en de Schokkers (2) dr. B. Meijlink SE35, p12 Artikel uit 1858.
 
Emmeloord rond 1800, een impressie (4) Wim Veer SE35, p13-16 Scheepsregistratie, botvangen en andere kopzorgen van vissers.
Met opmerkingen van de redactie.
Sagen en legenden rond Schokland (1932) (1) S. Franke SE35, p17-22 De heksen en de motketel.
Koopvaardijschip over Schokland.
Kat blijkt heks te zijn.
Monsterlijke kwal klimt aan boord.
Uit: “Sagen en legenden rond de Zuiderzee” (1932).
Kwartierstaat van Johannes Diender Ab Klappe SE35, p23 Voorouders van Diender, Johannes (1865-1948)
 
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE35, p24-30 Geertruida de Jong (1848-1941).
Grootjen, Johannes (1880-1938).
Diender, Johannes (1865-1948).
De noodlijdende bevolking van Schokland
(06)
Bruno Klappe SE35, p31-35 De jaren 1844-1847.
Stamreeks Van der Molen Ab Klappe SE35, p36-37 Voorouders van Pieter Johannes van der Molen (1917-1990).
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE35, p38-40 Vraag 79: Willem Alberts Klappe (1876-1952).
Vraag 80: Johannes van der Molen (1845-1940)
Beschrijving van Schokland en de Schokkers (Meijlink,1858) (3) dr. B. Meijlink SE36, p02-10 Artikel uit 1858.
Met noot van de redactie.
Hoe komt men aan de naam "Molenbuurt"? Dirk Landsman. SE36, p11-12 Molen aangegeven op kaart van Schokland uit 1632.
Kwartierstaat van Jacoba Broodbakker Ab Klappe SE36, p13 Voorouders van Broodbakker, Jacoba (1869-1953)
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE36, p14-21 Toeter, Hendrik (1863-1944) en Broodbakker, Jacoba (1869-1953)
Evert Cornelis Mossel (1827-1911)
(onjuist! zie ‘De fotogalerij’ in Schokker Erf 37).
Koridon, Johannes Arnoldus Franciscus (1850-1936).
Twee verdwenen douaniers (1843) Bruno Klappe SE36, p22-23 Gerrit Klasen Klappe zou in 1843 overleden zijn na een conflict met twee douaniers.
Stamreeks Koridon Ab & Bruno Klappe SE36, p24-25 Voorouders van Koridon, Johannes Arnoldus Franciscus (1850-1936).
Toelichting op de stamreeks Koridon Ab & Bruno Klappe SE36, p26 Koridon, Johannes Arnoldus Franciscus (1850-1936)).
Visafslag midden op de Zuiderzee (Parool, 1985) W.N. van Witbergen-Siewers SE36, p27-32 Artikel uit het Parool van 6-11-1985, over de in 1915 opgerichte visafslag op Emmeloord.
De noodlijdende bevolking van Schokland
(07)
Bruno Klappe SE36, p33-38 Het jaar 1850.
Sagen en legenden rond Schokland (1932) (2) S. Franke SE36, p39-40 De duivel aan boord.
Uit: “Sagen en legenden rond de Zuiderzee” (1932).
Het Schokker Erf nu ook op internet Redactie SE36, p40  
Beschrijving van Schokland en de Schokkers (Meijlink,1858) (4) dr. B. Meijlink SE37, p02-10 Nog iets over het amoveren van Schokland.
Artikel uit 1858.
Schokland en Urk (1959) (1) L. Kramer SE37, p11-15 De periode voor 1600.
Verval van de Hanze.
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE37, p16-22 Dubbelt Grootjen (1844-1919).
Karel, Jacobje (1861-1900).
Tijmen de Boer (1852-1934).
Emmeloord rond 1800, een impressie (vervolg) (5) Wim Veer SE37, p23-29 Overzicht van de Schokker schippers en vissers in 1811-1812.
Met noten van de redactie.
Stormen over Schokland voor het jaar 1700 Bruno Klappe SE37, p30-33 Stormen in 1170, 1375, 1507, 1563, 1570, 1621, 1628 en 1657.
Een Schokker vastenavondlied Bruno Klappe SE37, p34-35 Genoteerd in 1894 in Kampen.
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE37, p36-38 Vraag 81:  Ime van Willigen en Joanna Zwarts.
Vraag 82: Hendrik Berends Schokker (?-1776).
Stamreeks Schokker Ab Klappe SE37, p39-40 Voorouders van Hendrik Lambertus Cornelis Schokker (1962) -zie Hendrik Berends Schokker (?-1776).
Emmeloord rond 1800, een impressie (vervolg) (6) Wim Veer SE38, p02-04 Enkhuizer turfschipper in 1815 door Schokkers uit ijs bevrijd.
Een gulle gift van koning Willem II Bruno Klappe SE38, p05-08 Willem II schenkt in 1845 200 gulden aan Dirk Buter, die zijn schuit niet kon afbetalen.
Een brief uit Noordwijk N.A.E. van den Brink-Spaander SE38, p09 Over Hilletje Schokker en Schokker, Cornelia (1911-1995) 
Cornelia Spaander-Schokker vertelt Cornelia Spaander-Schokker SE38, p10-13 Andries Schokker x Hilletje Garms uit Volendam.Zie Schokker, Cornelia (1911-1995) 
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE38, p14-18 Kamper, Aleida (1875-1942)).
Buter, Klaasje (1865-1931).
Schokland en Urk (1959) (2) L. Kramer SE38, p19-23 Onder beheer van Amsterdam.
Enkele testamenten van Schokkers Ab & Bruno Klappe SE38, p24-28 Teunis Ruiten x Trijntje Bruinsen in 1815.
Klaas Jansen Louw in 1827.
Albert Jansen Zoet in 1827.
Tijmen Jacobs Visscher in 1831.
Jan Gerrits Zoet in 1832.
Bruin Alberts Konter in 1832.
Gerrit Jan Gillot x Jansje Schallenberg in 1837.
De reddende engel ing. M. Dijkstra SE38, p29 Stoomschip schuilt in 1921 bij Schokland.
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE38, p30-33 Vraag 83: Repke Arendsen Koot (1767-1832).
Vraag 83: sleepboten Ens en Schokland.
De noodlijdende bevolking van Schokland
 (08)
Bruno Klappe SE38, p34-38 Het jaar 1850.
Een Amsterdamsche expeditie tegen Schokland H. SE39, p02 Hoe de Schokkers in 1682 hun katholieke priester beschermden en de schout van het eiland jaagden. Uit De Nieuwe Tijd van 21-12-1931, met opmerkingen van de redactie.
Kwartierstaat van Lourens Diender Ab Klappe SE39, p11 Voorouders van Lourens Diender (1834-1898).
De schokker Jan Lunenburg & Walter Haentjens SE39, p12-13 Beschrijving van een Schokker schuit, uit “Ronde en platbodems; schepen en jachten”.
Rectificatie Redactie SE39, p13 Rectificatie op Schokker Erf 37, p23-29.
Schokland en Urk (1959) (3) L. Kramer SE39, p14-18 Stormen, palen, paalworm en een loterij voor onderhoud.
Na de ramp de ontruiming: Schokland bleef.
Emmeloord rond 1800, een impressie (vervolg) (7) Wim Veer SE39, p19-21 Caspar Sonderman, burgemeester van Schokland (1811-1818).
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE39, p22-29 Neeltje Kale (1856-1938).
Jan Kwakman (1850-1924).
Klappe, Willem (1874-1953) en Maria Petronella Kwakman (1876-1908).
Willem Taats, een eigenzinnige koster Ab & Bruno Klappe SE39, p3035 Willem Taats (1723-1790), schoolmeester en koster op Ens (1764-1790).
Stamreeks Tromp Ab Klappe SE39, p36 Voorouders van Henderika Jans Tromp (1831-1878).
Een staaltje van onchristelijke domheid Ab & Bruno Klappe SE39, p37-38 Jacob Gerrits Klein komt met slaapmuts op in de kerk, en verongelukt met zijn zoon Jan in 1807 op zee.
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE39, p39-40 Vraag 85: Aaltje Willems Taats (1768-1812).
Vraag 86: Willem Jansen Tromp (?-1845).
Vraag 87:Johanna Diender (1876-1944).
Hoog bezoek op Schokland in 1792 Bruno Klappe SE40, p02-06 Heer Van der Goes, pensionaris van de stad Amsterdam, brengt in 1792 afscheidsbezoek aan Emmeloord.
Geen doodsacte voor de vroedvrouw Bruno Klappe SE40, p07-09 Overlijdensinschrijving uit 1804 van de vroedvrouw Lammetje Spieker onvindbaar.
Sorry... Redactie SE40, p09 Correctie op Schokker Erf 37.
Schokland en Urk (1959) (4) L. Kramer SE40, p10-13 Namen der personen en families, geboren op Schokland, die zich op Urk vestigden.
Bijgeloof.
De sterke man.
Met noot van de redactie.
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE40, p14-19 Buter, Teunis (1870-1960).
Klappe, Cornelis Christinus (1861-1944).
Grootjen, Johanna (1879-1959)).
De visvangst in 1850 Bruno Klappe SE40, p20-21 In welke havens de vis gelost werd.
Ens en Emmeloord beschreven door Van der Aa (1842)(1) A.J. van der Aa SE40, p22-25 Beschrijving van Ens en Emmeloord uit 1842.
De noodlijdende bevolking van Schokland
(09)
Bruno Klappe SE40, p26-33 Periode 1850-1853.
Wel, Schokland, gij bedroefde kust..... (1938) Fred Thomas SE40, p34-37 Weemoedige romantiek van wat riet en rusch, wat palen en basalt.
Walpurgisnachten der Zuiderzee.
Laatst vaarwel aan ’t eenzaam eiland.
(artikel uit De Tijd van 22-6-1938).
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE40, p38-40 Vraag 88: Albertus Diender (1866-1937).
Vraag 89: Derk Jansen van Eerde.
Vraag 90: Luidklok van Ommen.
Keien voor de pastoor en een kater in Kampen (1859) Wim Veer SE41, p02-04 Er werden in 1859 stenen naar pastoor Terschouw gegooid.
Schokker vissers worden omgeschoold tot wevers (1838) Aaldert Pol SE41, p05-16 Twente.
Calicots.
Vollenhove.
G. en H. Salomonson.
Schokland.
Commissie van Toezicht.
Sociale omstandigheden.
Wisselende productie.
Overzicht van de wevers op Ens Ab & Bruno Klappe SE41, p17-19 Namenlijst van wevers in de eerste week van 1840.
Schokker namen op het Urker Vissersmonu­ment(2) Auke Weerstand SE41, p20-21 Jan Gerssen (1884-1922).
Evert Gerssen (1884-1922).
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE41, p22-30 Boer, Albert de (1861-1944).
Toeter, Hendrika (1868-1947).
Karjanis, Aleida (1883-1948).
Correctie en aanvullingen op Schokker Erf 40.
 
Lodewijk Napoleon op Schokland Wim Veer SE41, p31-35 Lodewijk Napoleon Hendrik Willems, vermeld op een vaccinatielijst uit 1811.
Ens en Emmeloord beschreven door Van der Aa (1842) (2) A.J. van der Aa SE41, p36-40 Beschrijving van Schokland uit 1842.
Schokland en Urk (1959) (5) L. Kramer SE42, p02-07 Laatste functies.
Verbetering.
Aanvulling en slot.
In 1854 lagen er nog meer dan 40 schepen in de haven van Emmeloord Aaldert Pol SE42, p08-20 Veenrug.
Gouden Eeuw.
Achteruitgang 19de eeuw.
Zeewering.
Omvang eiland.
Landbouw en veeteelt.
Wevers en steenkloppers.
Visserij.
Namenlijst Schokker schippers en vissers Ab & Bruno Klappe SE42, p21-25 Scheepslijsten uit 1853/1854.
Boekbespreking: Vlucht naar Schokland Bruno Klappe SE42, p26-27 Bespreking van “Vlucht naar Schokland”, door J. Spitse.
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE42, p28-34 Karel, Johanna (1850-1928).
Kwakman, Cornelis (1874-1920).
Toeter, Magdalena (1866-1955).
Laatste Schokkerhuisje naar Enkhuizen Anoniem SE42, p35-37 Artikel uit het Nieuw Kamper Dagblad (1961).
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE42, p38 Vraag 91: Albert Klaaszen Broodbakker (1830-1914).
Vraag 92: Klaas Willems Broodbakker (1802-1881).
Vraag 93: Boekhandel De Heraut.
Emmeloord krijgt een echte haven in 1839 Aaldert Pol SE43, p04-18 Overijssel.
Ensenaren in actie.
Verdronken koeien.
Rijkswaterstaat.
Emmeloord.
Eerste havenmeester.
Op weg naar het einde.
Instructie voor den Havenmeester te Emmeloord op het eiland Schokland.
Enkele artikelen uit het ‘Reglement voor het gebruik der Haven te Emmeloord van het eiland Schokland’.
Engels volk op Schokland, een stukje vergeten geschiedenis (1799) Wim Veer SE43, p19-21 Engelse soldaten plunderen in 1799 op Schokland.
Moeder maagd Redactie SE43, p22-23 Schokker liedje.
De laatste der Schokkers Ab & Bruno Klappe SE43, p24-29 Nelletje Klein (1855-1949).
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE43, p30-31 Eerde, Jannetje van (1873-1952)).
Huisvredebreuk op Emmeloord Ab & Bruno Klappe SE43, p32-34 Willem Derks Karel pikt in 1851 het huis van zijn zuster Derkje in.
Het gestolen horloge van Cornelis Kwakman Ab & Bruno Klappe SE43, p35-37 Zakhorloge van Cornelis Kwakman in 1852 gestolen in haven Emmeloord.
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE43, p38-43 Vraag 94: Peter Peters Koek (1699-1748).
Vraag 95: Maria Lehr-Botter (1879-1951).
Pastorie en kerk op de Middelbuurt (vóór 1834) Aaldert Pol SE44, p04-21  
Jannetje Gerritse Bien onderscheiden Ab & Bruno Klappe SE44, p22-25 In 1845 te Kampen onderscheiden als dienstbode.
De dominee van Urk Cornelis Buddingh’ SE44, p26-27 Gedicht.
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE44, p28-32 Mossel, Everhardus Johannes (1885-1977) en Maria Jacoba Ruiten (1885-1983).
Jongsma, Jannetje (1851-1944), Aaltje de Boer (1858-1940) en 13 anderen.
Lichtwachter Schokland honderd jaar (1974) Anoniem SE44, p33-35 Pieter Verschoor (1874-1975).
Censuur voor Theunis Jacobs Bakker Ab & Bruno Klappe SE44, p36-39 Theunis Jacobs Bakker in 1834 en 1835 in conflict met kerkenraad.
Mag ik wat vragen? Ab & Bruno Klappe SE44, p39-43 Reactie op vraag 91: Albert Klaassen Broodbakker.
Vraag 96:  Jan Jacobs Scholtus (1770-?).
Vraag 97: Aaltje Karel (1859-1957).
De bouw van een Schokker kerkje in 1834 Aaldert Pol SE45, p04-25 Het museumkerkje op de Middelbuurt.
Schokker grafmonumenten (1) Bruno Klappe SE45, p26-28 Geertje Ham (1833-1911), begraven op Urk.
De laatste Schokker Tromp Korf SE45, p29 Gedicht.
Haring bij de vleet Wim Veer SE45, p30-37 Beschrijving van de verschillende manieren van visserij door de Schokkers.
De fotogalerij Ab & Bruno Klappe SE45, p38-43 Koridon, Johannes (1868-1957)).
Maria Toeter (1856-1928).
Maria Konter (1864-1940).
Van een antiek kerkboek en oude Schokker namen (1786) Albert van Urk SE46, p04-10 Op Urk teruggevonden kerkboek met Schokker namen. Toelichting door Henk Brouwer.
De watersnood van februari 1825 Wim Veer SE46, p11-15 Schippersknecht Dirk Veer onderscheiden voor redden van mensen.
Koom Vrouwtjen Spin af - het Net is vol scheuren (1804) Bruno Klappe SE46, p16-20 Gravure uit 1804 van Schokker en Schokkerin.
De noodlijdende bevolking van Schokland
 (10)
Bruno Klappe SE46, p21-27 Periode 1853-1859.
De fotogalerij Bruno Klappe SE46, p28-32 John Henry William Mastenbroek (1848-1929).
Kraggenbrug en de vaarweg van Zwolle naar zee Bruno Klappe SE46, p32-33 Bespreking van het boek van Aaldert Pol & Gerrit van Hezel.
Schokker grafmonumenten (2) Bruno Klappe SE46, p34-35 Maria Bien (1856-1933), begraven te IJsselmuiden.
Zeg mij, zoet aanvallig wichtje Bruno Klappe SE46, p36-38 Oud Schokker lied.
Koridon: een herdersnaam! Leida Koridon SE46, p39-43 Over de oorsprong van de naam Koridon.
Een herbegrafenis van de Schokkers Bruno Klappe SE47, p04-09 Opgravingen op de Zuidpunt in 1940, en de plannen voor herbegrafenis van de toen opgegraven Schokker beenderen.
Verslag van de opgravingen in 1940 - dr A. de Froe dr. A. de Froe SE47, p10-14  
De ongelukkige huishouding van de gebroeders Bien Bruno Klappe SE47, p15-20 Over Cornelis en Bruin Jansen Bien. Uit dagboek van pastoor Doorenweerd.
Cobus Everts vernielde andermans netten Bruno Klappe SE47, p21-22 Cobus Everts vernielde in 1772 netten van Brunneper vissers.
De laatste dagen van een eiland (1941) Pieter Terpstra SE47, p23-29 Anoniem artikel uit Het Leven van 12-7-1941.
Schokker documenten in Israël Bruno Klappe SE47, p29-32 Uit de nalatenschap van Jacob Pieter Mellegers, opzichter bij de Zuiderzeewerken.
De gekzinnigheid van een dokterszoon Bruno Klappe SE47, p33-35 Clemens Sonderman is krankzinnig, 1849.
De fotogalerij Bruno Klappe SE47, p36-38 Klaas Gosen (1850-1923).
Besmettelijke longziekte bij Schokker koeien Bruno Klappe SE47, p39-43 Koeien van Klaas Alberts Karel en Gerrit Bruinsen Bien besmet.
Mijn zee is dood Willem Ruiten SE47, p43 Gedicht.
Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831) (1) Freek Pereboom SE48, p04-18 1) De sollicitatie van Streithorst.
2) Het onzekere begin.
3) Ieder huis heeft zijn kruis.
4) De kwestie van de accijns op het gemaal.
Nieuwe haven voor Schokkers in Brunnepe? Bruno Klappe SE48, p19-23 Plan uit 1860 om een nieuwe haven in Kampen te maken.
Schokkers vieren te lang Brunneper Kermis (1859) Bruno Klappe SE48, p24-25 Tapper Dubbel Bruins Sul in 1859 bekeurd.
Schokker grafmonumenten (3) Bruno Klappe SE48, p26-27 Johanna de Boer (1855-1906), begraven in Haule.
De fotogalerij Bruno Klappe SE48, p28-29 Jannetje Lolle Jongsma (1851-1944).
Hoge ambtenaar bezoekt Schokland in 1800 Ronald Sluijter SE48, p30-31 Goldberg, Agent van Nationale Oeconomie.
Foto’s van opgravingen op de Zuidpunt Bruno Klappe SE48, p32-34 Foto’s van J.P. Mellegers, 1940.
Over een luguber kistje en het ergerlijk gedrag van de weefbaas Bruno Klappe SE48, p35-39 Weefbaas Hendrik Heinse vindt in 1849 een kistje met botjes in zijn tuin, en woont samen met zijn schoonzuster.
Floris Botter moest even… Bruno Klappe SE48, p39 Floris Botter in 1852 bekeurd in Kampen.
Nog een Schokland? Wim Veer SE48, p40-42 Buurtschap Schokland in Duitsland.
Boekbespreking: Van Schokland Bruno Klappe SE48, p43 Boek van J. Spitse.
Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831)
 (2)
Freek Pereboom SE49, p04-22 5) De moeilijkheden over de inning van het paal- en armengeld.
6) Invoering van de hondenbelasting.
7) De verzoekschriften van de vroedvrouwen.
8) Het echtpaar Van der Molen voor de rechter.
9) Strenge winters en de armoede.
Met opmerkingen van Bruno Klappe.
Een kaartje van Harm Smit Bruno Klappe SE49, p24-25 Kaart, in 1929 verzonden vanaf Schokland door Harm Smit.
Eens verscheen er aan de hemel Bruno Klappe SE49, p26-28 Schokker Driekoningenlied.
Broodoproer en vandalisme Wim Veer SE49, p29-31 Baldadige schippers op Emmeloord, 1860.
De fotogalerij Bruno Klappe SE49, p32-34 Konter, Jacob (1877-1976) en Eva Maria Kwakman (1881-1932)
 
Op bedelen betrapt in Kampen Bruno Klappe SE49, p35-43 Bedelende Schokkers opgepakt in Kampen : Thomas Jans Koridon (1846), Jacobus Everts Mossel en Albert Tijmens de Boer (1855), Antonia Hendriks Diender en Everdina Jansen Sul (1856), Jacobus Jansen Goossen (1856), Steven Alberts de Graaf (1858 en 1861).
Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831)
 (3)
Freek Pereboom SE50, p05-08 10. Het gemeentebestuur.
Met opmerkingen van Bruno Klappe.
Honden aan de lijn! Bruno Klappe SE50, p08 Hendrik Diender in 1853 in Kampen bekeurd voor zijn loslopende hond.
Nachtwacht Jan Klappe krijgt slaag Bruno Klappe SE50, p09-11 Kamper nachtwacht Jan Klappe in 1846 gewond bij aanhouding van een verdachte.
Wasdag Bruno Klappe SE50, p11 Nelle Jans de Jong in 1847 in Kampen bekeurd wegens het ophangen van was op de openbare weg.
Skokkers aan de kaai Klaas Würsten SE50, p12-13 Gedicht.
Hij was een smokkelaar Bruno Klappe SE50, p14-15 Joannes Cornelissen Baentjes in 1812 gearresteerd wegens smokkel.
Schade aan de dijk nog steeds niet hersteld Bruno Klappe SE50, p16-17 Berend van Kleef en Jannes Ruiten volgen in 1817 de order van de veldwachter om schade aan de dijk te herstellen, niet op.
Roggebrood Bruno Klappe SE50, p17 Broodprijs in 1832.
Een gebrekkige Schokker Bruno Klappe SE50, p19-21 Theunis Reijers Kale  was blind, gebrekkig en kon niet spreken.
Jacob Reijers Kale was blind.
Schoolmeester Springstok slaat kind (1825) Bruno Klappe SE50, p21-22 Willem Jansen Gerssen in 1825 geslagen door Springstok.
Een eiland dat verdwijnt (1927) Anoniem SE50, p23-27 Artikel uit de Katholieke Illustratie van 20-7-1927.
De fotogalerij Bruno Klappe SE50, p28-32 Goosen, Albertus (1888-1963) en Bernardina Johanna Kalter (1888-1956).
Klein, Elisabeth (1857-1922)
Namen der gemeente en gehuchten Bruno Klappe SE50, p33-34 Beschrijving van de buurten door Gerrit Jan Gillot, 1858.
Schokkers in Keizerlijke Zeedienst Bruno Klappe SE50, p35-38 Namenlijst van 20 Schokkers in zeedienst, uit 1812.
Schokker grafmonumenten (4) Bruno Klappe SE50, p39 Albertus Karel (1850-1920), begraven te IJsselmuiden.
Emel-oordt, Emmel-oordt, een Eilandtje van J.J. Pontanus Francois Halma SE50, p41-43 Uit: “Toneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige Landschappen.”

Het merendeel van de artikelen die in Het Schokker Erf zijn verschenen, is te lezen op een afgeschermd deel van deze website te lezen. Leden kun toegang krijgen door in te loggen.
Zie ook: Aanvraag inlogaccount voor lede

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.